Albert Gemke GroenLinks Stichtse Vecht
GroenLinks Stichtse Vecht

Albert Gemke

Fractievoorzitter / raadslid

De gordijnen van de gemeente moeten open (blijven)!

Sinds 1996 ben ik voor GroenLinks actief in de gemeentepolitiek van Stichtse Vecht. Vanaf 2002 als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Maarssen, vervolgens als bestuurslid van de afdeling GL Maarssen en sinds 2015 als fractievoorzitter in Stichtse Vecht.

Ik doe dit werk met veel plezier omdat we met GroenLinks een essentiële bijdrage leveren  aan de toekomst van een open gemeente waarin plaats is voor alle bewonersgroepen en waarin  we laten zien dat economische ontwikkeling met duurzaamheid en met respect voor de leefbaarheid gepaard kan gaan; groen en gezond dus.
Naast mijn voorzitterschap van de GL-fractie ben ik projectmanager op het gebied van railinfrastructuur bij een ingenieursbureau. Daarbij  heb ik veel te maken met openbaarvervoervraagstukken in de Randstad. Ik hou van sport, vooral van voetbal. Zelf voetbal ik niet meer maar ik loop graag hard en fiets veel  (iedere dag  naar Nieuwegein op en neer naar mijn werk).

Ik ben trots op wat we de afgelopen periode als GroenLinks hebben bereikt, vooral op het gebied van milieu en ecologie. Mede dankzij onze wethouder Linda van Dort wordt het omgekeerd inzamelen van afval in Stichtse Vecht ingevoerd. Verder hebben we het voor elkaar gekregen dat er gestart wordt met het bouwen van  ‘0 op de meter' - woningen. Het begrip duurzaamheid zal waarschijnlijk nu in alle verkiezingsprogramma’s voorkomen; dat was een paar geleden nog anders. Kortom, GroenLinks  heeft een flinke slinger gegeven aan het groene denken en doen, aan het streven naar een circulaire economie. We hebben het voortouw genomen en niet afgewacht.