Hans Olij
Groenlinks Stichtse Vecht

Hans Olij

Algemeen bestuurslid

Ik wil mij blijven verwonderen….

Hoewel ik sinds jaar en dag lid ben van GroenLinks (en een van haar voorgangers, de PSP), ben ik sinds 2011 pas actief geworden. Zo bezoek ik altijd het landelijk congres en heb ik een aantal algemene ledenvergaderingen van de afdeling Stichtse Vecht bijgewoond. Ook heb ik al die jaren in Utrecht, in de wijk Zuilen, "geplakt" tijdens verkiezingscampagnes. Zoals alle Groenlinksers ben ik voorstander van een samenleving waarin mensen gelijke kansen krijgen in een duurzame wereld. Op kleine schaal kunnen we daar een bijdrage aan leveren in de gemeente(raad) Stichtse Vecht.

Ik wil graag mijn bestuurlijke ervaringen inzetten voor onze afdeling. Zo was/ben  ik voorzitter van een medezeggenschapsraad, secretaris van de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard en voorzitter van de bridgeclub de Vechtstreek. 
Een uitdaging voor mij is ervoor te zorgen dat meer Groenlinks-stemmers lid worden van onze partij.