Manon Wolfkamp

Voorzitter

“Zoals slavernij en apartheid, is ook armoede niet natuurlijk. Zij is gecreëerd door mensen en kan ook door de daden van mensen overwonnen en uitgebannen worden.” (Nelson Mandela)

Manon is sinds een aantal jaar actief lid van de afdeling Stichtse Vecht. Aanvankelijk in het campagneteam en later als lid van de fractie. In 2018 is zij toegetreden tot het bestuur. Nederland is één van de gelukkigste landen van de wereld (World Happiness Report 2018) en de algemene welvaart in Nederland stijgt (CBS Monitor Brede Welvaart 2018). Maar deze stijging is niet eerlijk verdeeld. De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, en tussen hen met een migratie- en een niet-migratie achtergrond neemt toe. Deze kloven moeten geslecht worden en daarom zet onze partij de komende jaren veel in op het aanhalen van banden met de inwoners van Stichtse Vecht: wat zijn hun grootste zorgen, wat drijft hen en wat kunnen wij als partij voor hen betekenen? Manon is namens het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille 'contact met de samenleving'.

Ook in haar professionele carrière is Manon maatschappelijk betrokken. Ze heeft meer dan 15 jaar internationale werkervaring als public-affairs-specialist en journalist in Nederland, de VS en Zuid-Afrika. Ze wil werken aan de wereld van morgen en zo een bijdrage leveren aan de oplossing van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Als consultant werkt ze met name voor maatschappelijke organisaties die actief zijn in ontwikkelingslanden. Met hen werkt ze aan duurzame en eerlijke internationale handelsketens (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Manon is getrouwd en heeft drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze woont met haar gezin in Maarssen.