Tjeerd Schuhmacher GroenLinks Stichtse Vecht
GroenLinks Stichtse Vecht

Tjeerd Schuhmacher

raadslid

Zorg voor ons milieu is geen modegril; we moeten eraan blijven trekken.

Tjeerd is lid sinds de oprichting van GroenLinks. Hij heeft veel ervaring in de gemeentepolitiek. Hij is geruime tijd lid geweest van de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu te Maarssen. Ook Verkeer was daar een tijd bij die commissie ondergebracht. Hij is nu ook binnen de gemeente Stichtse Vecht aktief op deze terreinen. Milieu is voor hem een zeer belangrijk onderwerp. Hij heeft zijn "roots" in de anti-kernenergiebeweging. Opgegroeid in de Achterhoek voelde hij de bedreiging van de in aanbouw zijnde kerncentrale in het Duitse Kalkar en werd daardoor als het ware vanzelf actief. Hij heeft in die tijd ook een Energie Komitee opgericht. Het doel was tegenstand te bieden tegen kernenergie en wind- en zonne-energie te promoten. Hij heeft ook een ruime interesse voor cultuur en natuur. Hij is onder meer vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en lid van het koor MASK. Hij heeft een eigen glasatelier.

Hoewel natuur en milieu voor mij het belangrijkste onderwerp vormen, hebben de andere aspecten van de maatschappij, en natuurlijk van Stichtse Vecht in het bijzonder, zeker ook mijn interesse. Zorg en welzijn, maar ook veiligheid zijn voor mij belangrijke thema's in de gemeente Stichtse Vecht. 
”Duurzaam” is een woord dat helaas te pas en te onpas wordt gebruikt, maar het is voor mij van groot belang bij de afwegingen die ik maak. Ik voel me verantwoordelijk voor het maken van goede keuzes binnen een grote gemeente als Stichtse Vecht, met ook veel kernen die aandacht verdienen. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. De voortdurende bezuinigingen maken het de laatste jaren ook bepaald niet aangenamer.
Natuurlijk zijn er problemen, maar Stichtse Vecht is een prachtige gemeente waar veel mensen het naar hun zin hebben. En daar moeten we aan blijven werken!