Bij bezoek gemeenteraad aan Loenen a/d Vecht

Bezoek aan Loenen a/d Vecht of…. Jumbo aan de Vecht?

Afgelopen zaterdag waren de Gemeenteraads- en commissieleden door de Dorpsraad uitgenodigd voor een rondleiding door het prachtige Loenen. Meestal besluit de Raad dat er een bezoek nodig is.Deze keer was het de Dorpsraad zelf die een aantal ontwikkelingen in Loenen wilde laten zien aan de leden van gemeenteraad en commissies.

Bij het verzorgingshuis ’t Kampje hield de directeur een praatje over de komende veranderingen. Mensen blijven langer thuis, ’t Kampje behoudt 36 plaatsen voor met name zwaar demente mensen. De overige appartementen zullen worden verhuurd, met waar nodig hulp van de thuiszorg. De wijkverpleging in de omgeving neemt toe. Onder het personeel zullen naar verwachting geen ontslagen vallen. Ook komt er een verbouwing (hele jaar 2016). De bewoners blijven in huis, al verhuizen ze tijdelijk naar een ander appartement. Volgens de plannen zal er ook een bibliotheek op die locatie komen en een voor wandelaars en fiietsers toegankelijk terrras. Zo komt er meer "leven in de brouwerij".
Bij het bezoek aan de huidige bibliotheek had directeur Eric de Haan een presentatie. Hij liet de vele functies van de bibluiotheek zien, waarbij de sociale functie niet de minste was. .
De Haan sprak oook over de verhuizing naar ’t Kampje. Het betekent wel dat de bibliotheek gehalveerd wordt, Niet wat betreft de collectie, maar wel waar het gaat om de ruimte.

Vervolgens gaan we naar supermarkt de Jumbo. Manager Raoul Koster was zeer teleurgesteld in de gemeente: verder dan een ‘we hebben geen geld’ kwamen de ambtenaren niet en de raadsleden hoorden al helemaal nergens van. Het ging hem erom dat er eens enthousiast gereageerd moet worden op de vele initiatieven van de lokale ondernemers. Hij zou graag een centrale locatie zien voor de lokale ondernemers: "De poort van Loenen". Met een uitbreiding van het winkelbestand in Loenen, om te voorkomen dat er straks sprake is van een "Jumbo aan de Vecht". Loenen moet een dorp zijn waar je graag naar toe gaat, met winkels waar mensen speciaal voor naar Loenen komen.Koster had ideeën zat en zocht draagvlak Geld was volgens hem altijd wel ergens te halen. De afspraak is gemaakt dat er een bijeenkomst met de gemeenteraad komt. Griffier Jelle Hekman zegde dat toe.

Tenslotte gingen we naar ’t Web. De stenenmaker had een straatje gelegd, zodat je kon zien hoe de Straatweg er uit gaat zien. Ook alle plannen en tekeningen van de herinrichting lagen daar. De gemeenteraads- en commissieleden waren zeer geïnteresseerd. Een aantal door de Dorspraad uitgenodige de inwoners van Loenen was er ook om kennis te maken en samen een borrel te drinken.Gezellige drukte, waarbij de betrokkenheid van het dorp bij de aanstaande herinrichting duidelijk tot uitdrukking kwam. Een waardevol bezoek!.