overlast NRU
Overlast NRU

Informatiebijeenkomst provincie over N230 grote teleurstelling voor bewoners

Maandag 5 maart vond er een bewonersbijeenkomst plaats met de provincie Utrecht over de Zuilense Ring en de zorgen die er bij bewoners zijn met betrekking tot de gezondheidsrisico’s. De avond liep uit op een teleurstelling voor de bewoners. GroenLinks dringt aan op vervolgactie door de provincie.

Marianne de Gier, voorzitter van de Buren van de Zuilense Ring

"Een groot deel van de avond ging het over wat er gebeurt bij de NRU maar daar hebben we bij de Zuilense Ring niets aan, want wij worden niet behandeld zoals de bewoners rond de NRU. Wij krijgen namelijk geen inspraak, geen geluidschermen, geen verkeersmetingen, geen luchtmetingen, geen budgetten, geen 80 km. Dus wat had dit voor ons om het lijf? Voorlopig nog niets! Laat de provincie ons in de kou staan? De gezondheid van de bewoners rond de Zuilense Ring doet er wel degelijk toe. Dus we willen in een volgende bijeenkomst met de provincie concrete resultaten zien.”

Linda van Dort, wethouder voor GroenLinks, bevestigt dit beeld:

“Dit was een grote teleurstelling. Ambtenaren en experts die kwamen meedelen dat er niets aan de hand was en dat er niets kon. Het was geen kwestie van mensen betrekken of van meedenken over mogelijkheden om problemen op te lossen. Wij gaan hierover in gesprek  met de GroenLinks-fractie in de provincie en verzoeken de gedeputeerden dringend dit beschadigde vertrouwen te herstellen door nu correct uitvoering aan de motie te gaan geven.”

In november is in de Provinciale Statenvergadering een motie aangenomen die GroenLinks,  ondersteund door de PvdA en 50 Plus, had ingediend. Daarin wordt het college van de provincie opgedragen onderzoek te doen naar de geluidshinder en luchtkwaliteit rondom de Zuilense Ring, een verkenning uit te voeren naar mogelijke maatregelen om het geluidsniveau omlaag te brengen en de luchtkwaliteit te verbeteren, de Buren van de Zuilense Ring hierbij te betrekken en hierover voor de zomer van 2018 weer aan Provinciale Staten te rapporteren.

GroenLinks Stichtse Vecht vindt het van zeer groot belang dat de problemen van bewoners met de N230 serieus genomen en opgelost worden en we blijven ons hier voor inzetten.