Nieuws

Nieuws uit de fractie

Piet Paul en Annie de Boer zijn inmiddels hun werk als “duo raadslid” van GroenLinks in de gemeenteraad van de Stichtse Vecht gestart. Dit met steun van actieve leden uit diverse kernen van de nieuwe gemeente. Over hun activiteiten zullen de komende periode regelmatig nieuwsberichten verschijnen op de website.

Lees verder

Pijnlijk maar noodzakelijk verzoek aan Cock van der Kaaij

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op woensdag 12 januari jl. heeft een ruime meerderheid van de aanwezige leden van GroenLinks Stichtse Vecht een dringend beroep op Cock van der Kaaij gedaan vrijwillig zijn raadszetel op te geven. Cock van der Kaaij heeft hier helaas (nog) niet positief op gereageerd.

Lees verder

Uitnodiging voor de ledenvergadering van afdeling Stichtse Vecht i.o.

Geacht lid van GroenLinks,

Wij nodigen je uit voor de ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op 12 januari, om 20.00 uur in De Open Hof, Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen.
Bijgevoegd is een brief over de stand van zaken in Stichtse Vecht. We zijn ingegaan op de roerig verlopen campagne en de strubbelingen na 24 november.

Lees verder

Van der Kaaij spelbreker voor GroenLinks Stichtse Vecht

Van der Kaaij heeft aangegeven zijn raadszetel in te nemen. Hij stond tweede op de kieslijst van GroenLinks maar had ruim voor de verkiezingen verklaard “ ruimte te willen geven aan een nieuwe lichting”. Reden hiervan waren interne moeilijkheden met de andere twee kopkandidaten van de kieslijst.

Van der Kaaij heeft aangegeven zijn raadszetel in te nemen. Hij stond tweede op de kieslijst van GroenLinks maar had ruim voor de verkiezingen verklaard “ ruimte te willen geven aan een nieuwe lichting”. Reden hiervan waren interne moeilijkheden met de andere twee kopkandidaten van de kieslijst. De beslissing van Van der Kaaij wordt door GroenLinks ervaren als een klap in het gezicht. Hij schendt een belangrijke afspraak en maakt het aantreden van een goed functionerende GroenLinks-fractie onmogelijk. GroenLinks ziet daarom geen andere weg dan Van der Kaaij voor te dragen voor royement uit de partij. Piet Paul, vierde op de kieslijst, zal de overgebleven GroenLinkszetel innemen.

Partijvoorzitter Henk Nijhof: “Ik vind deze gang van zaken bijzonder spijtig. Van der Kaaij ken ik als een GroenLinkser met het hart op de goede plaats. Maar voor deze stap heb ik geen goed woord over. Ik ben dan ook bijzonder teleurgesteld over deze schending van de gemaakte afspraken voor de verkiezingen”.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Henk Nijhof,+31621596902, e-mail hnijhof@groenlinks.nl. of met Piet Paul, +31620978205, e-mail pieter.paul@xs4all.nl.

Verkiezingsuitslag GroenLinks

Het bestuur en de nieuwe fractie van GroenLinks bedankt alle kiezers van harte die op GroenLinks kandidaten hebben gestemd. Ook allen die hebben bijgedragen aan de campagne hartelijk dank!
Piet Paul wordt het enige officiële raadslid voor GroenLinks in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Piet Paul en Annie de Boer zullen daarbij samen optrekken als een duo-raadslidmaatschap. Dit zal in de komende weken verder worden uitgewerkt.

In de bijlage staat de officiële verkiezingsuitslag van GroenLinks

Bericht van bestuur en fractie

GroenLinks Stichtse Vecht heeft op 30 november een persbericht uitgebracht. Het Landelijk bestuur van GroenLinks bereidt de royementsprocedure voor van het royement van Cock van der Kaaij. Het bestuur, de GL-fractie en steunfractie van GroenLinks Stichtse Vecht betreuren deze gang van zaken, maar voor het goed functioneren van de afdeling moest er een duidelijke en drastische stap worden genomen. Begin volgende week vergadert het Landelijk bestuur over het royement van Cock.

Lees verder