Ed Theunen
GroenLinks Stichtse Vecht

Ed Theunen

raadslid

Verantwoordelijkheid voelen betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen.

Hij woont nog niet zo lang in Loenersloot maar was al snel nauw betrokken bij onze fractie. De basis daarvoor is gelegd in de afdeling van GroenLinks in Amsterdam, zijn vorige woonplaats. Als directeur van Hulplijn Amsterdam, een flinke vrijwilligersorganisatie, heeft Ed veel empathie voor mensen in de marge van onze samenleving. De Hulplijn probeert contact van mens tot mens te maken met degenen die telefonische hulp zoeken. Vaak gaat het om mensen die eenzaam zijn, te maken hebben met verslaving, psychiatrische problemen of seksueel geweld. Ed heeft aan de Universiteit Tilburg sociale-zekerheidswetensschappen gestudeerd, met als specialisatie gemeentelijk beleid voor mensen met een minimuminkomen. Hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring - hij was onder meer bestuurslid van de landelijk federatie COC en is lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsorganisatie- en heeft door zijn loopbaan goed zicht op het functioneren van de ambtenarij en de gemeentelijke politiek. Nu hij sinds zijn komst naar Loenersloot meer tijd heeft, komt Ed graag GroenLinks versterken in Stichtse Vecht. Een van zijn drijfveren daarbij is, zoals hij dat zelf noemt , zijn ‘ingebakken’ strijdbaarheid tegen discriminatie, of het nu om kleur, gender, geloof of seksuele voorkeur gaat. Daarnaast is hij bijzonder gemotiveerd door de standpunten van GroenLinks over dierenwelzijn en duurzaamheid. Ed neemt in april afscheid als lid van de raad van bestuur en voorzitter van de vriendenvereniging van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Dit heeft hij 9 jaar gedaan. Het is niet verrassend dat hij een fervent tuinierder is. Fietsen doet ie ook. Dit jaar gaat hij voor de tweede keer meedoen aan de Alpe DuZes (om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker) en zal hij zelfs proberen de Alpe d’Huez drie keer te beklimmen.

In Stichtse Vecht gaat het volgens Ed op het gebied van zorg en  welzijn niet slecht maar hij  vindt het belangrijk de kwaliteit daarvan voor alle Stichtsevechters te bewaken. Na invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning komt nu de vraag of de uitvoering ook echt naar wens verloopt.  Ed zal dan ook als raads- of commissielid in de gaten te houden of de gemeente de juiste prioriteiten stelt in de organisatie van de zorg en hulpverlening. Krijgen bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen in onze gemeente voldoende aandacht, vereenzamen ze niet? Doen we genoeg om  wachtlijsten echt weg te werken ?

Een ander speerpunt van Ed is het beleid voor mensen in de bijstand. Hij vindt dat de gemeente haar controledrift moet beperken en  meer vertrouwen moet geven aan mensen met een bijstandsuitkering. ‘Minder controleren meer stimuleren. Geef meer ruimte aan experimenten, zoals met de sollicitatieplicht en basisinkomen’, aldus Ed.