Uitgelicht

Lijsttrekker Linda van Dort en de nummer 2 Albert Gemke
Lijsttrekker en nummer 2 van GroenLinks Stichtse Vecht

Met trots presenteert GroenLinks Stichtse Vecht  haar VERKIEZINGSPROGRAMMA  'GROENLINKS GAAT VERDER! ’. In het programma staan schone economie, jongeren, eerlijk delen en een menselijke zorg centraal. Lijsttrekker Linda van Dort

"Dit programma weerspiegelt hoe we zijn en wat we willen bereiken voor Stichtse Vecht. We mochten de afgelopen jaren deelnemen aan het college en hebben daardoor zaken kunnen veranderen.  We zijn verder gegaan dan andere partijen met name op het gebied van duurzaamheid en we willen ook in de komende jaren daadkrachtig verder met onze plannen.”

Schone economie: Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal en 80 op de ring

GroenLinks wil naar een schone economie  en een klimaatneutraal Stichtse Vecht in 2030. De lucht- en geluidsvervuiling  door de N230 moet een halt worden toegeroepen: maximaal 80 op de ring!  Op de A2 moet het dag en nacht maximaal 100 worden. Linda van Dort: “Liefst willen we een overkapping van de snelwegen rond Stichtse Vecht, of een holle dijk zoals de TU Delft dat noemt. En ja, dat is zeker betaalbaar!”  Op de geluidswal bij Maarssenbroek moeten zonnepanelen worden geplaatst.

Jongeren verdienen een goede start

Jongeren verdienen een goede start, maar zij zijn de afgelopen jaren nogal op afstand gekomen. Vaste banen zijn er nauwelijks, een huurwoning is er pas na jaren wachten en kopen zit er niet in zonder vaste baan. Verder moet er een breder schoolaanbod komen, en dan gaat het met name over technisch onderwijs. En er moet meer te doen zijn voor de jongeren, ook in de kleine kernen.

Eerlijk delen: iedereen doet mee

GroenLinks vindt dat iedereen moet profiteren van de economische vooruitgang. Het zou mooi zijn als er niemand meer in de bijstand zou zitten, de voedselbanken niet nodig meer zouden zijn en niemand naar de schuldhulpverlening gaat. Ook voldoende goede sociale huurwoningen in perspectiefvolle wijken voor iedereen vinden we essentieel. 
GroenLinks pleit voor sociaal zekerheidsbeleid dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. We willen ruime experimenteerruimte van het rijk om beter maatwerk te leveren. We schuwen de discussie over een basisinkomen niet en willen ook daarover met het rijk in overleg. We willen dat de gemeente Stichtse Vecht een invulling geeft aan een ‘lokaal basisinkomen’.

Menselijke zorg: geen wachtlijsten in de jeugd-GGZ en meer zorg in de wijk

GroenLinks vindt dat ieder individu zelf de regie moet kunnen voeren over haar of zijn eigen leven. Tegelijkertijd zijn we als samenleving verantwoordelijk voor de mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn deze regie te nemen. Sturing door de gemeente op kwalitatief hoogstaande zorg in de wijk is noodzakelijk. Steeds meer en zwaardere zorg willen we zo voorkomen. En de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd moeten weg.

Ten slotte

In het programma staan natuurlijk ook de ambities op het gebied van cultuur, economie, dierenwelzijn, natuur en communicatie. Bij dat laatste gaat het erom dat de gemeente toegankelijk en begrijpelijk voor alle burgers is, en om het belang van onze lokale media.

Wil je meer informatie, lees het hele verkiezingsprogramma of mail naar voorzitter.stichtsevecht@groenlinks.nl