ALV 17 mei: aftrap verkiezingen GR 2018

De ALV van 17 mei stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Drie commissies zijn ingesteld. Als je je ook wilt inzetten, mail dan naar voorzitter.stichtsevecht@groenlinks.nl

De ALV van 17 mei stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Na het vaststellen van jaarverslag en -rekening 2016 en het jaarplan- en begroting 2017 heeft het bestuur met instemming van de ASLV 3 commissies ingesteld:

  • kandidatencommissie, bestaand uit Paul van der Velpen (voorzitter), Marjolijn Busman, Peter van Leeuwen. Secretaris is Dick Hogeweij
  • programmacommissie, bestaand uit Irma Gondrie, Albert Gemke en Ed Theunen. Als je zin hebt om mee te schrijven, meld dit dan svp aan voorzitter.stichtsevecht@groenlinks.nl
  • campagneteam onder leiding van Minke Schröder, met Tjeerd Schuhmacher, Thea Timmers en Cockie Beekers. Dit team zoekt nog versterking, met name op het gebied op het gebied van social media

De brainstorm over de vier speerpunten van GLSV leverde veel discussie en ideeën op, waar campagneteam en programmacommissie mee aan de slag gaan.

Mocht je zelf ook zin hebben om je in te zetten in dit verkiezingsjaar, mail dan naar voorzitter.stichtsevecht@groenlinks.nl

We wensen deze teams veel succes!