Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

gemeentelijke communicatie

Communicatie door de gemeente

In een samenleving waar veel van iedereen wordt gevraagd, is goede communicatie en informatie door en binnen de gemeente van groot belang. We hechten veel...

Lees meer
Cultuur in StichtseVecht

Cultuur

Cultuur brengt mensen bij elkaar. Door cultuur ervaren, ontdekken, leren en creëren mensen zelf en met elkaar. En zo verrijkt cultuur het leven. Onder de druk...

Lees meer
Dierenwelzijn Groenlinks
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Stichtse Vecht moet een dierbare gemeente zijn. Dieren hebben recht op een goed leven. Huisdieren krijgen de ruimte en we verzorgen onze dieren goed! Een...

Lees meer
eerlijke delen in Stichtse Vecht
Eerlijk delen

Eerlijk delen

Iedereen doet mee! Iedereen profiteert van de economische vooruitgang: het zou mooi zijn als er niemand meer in de bijstand zou zitten, de voedselbanken niet...

Lees meer
jongeren op 1
Jongeren

Jongeren

GroenLinks vindt dat jongeren een goede start moeten kunnen maken. GroenLinks pleit voor het investeren in het tegengaan van onderwijsuitval, in de toeleiding...

Lees meer
lokale duurzame economie

Lokale economie

De economie is de motor waar ook onze samenleving op draait. Wat GroenLinks betreft is dat zoveel mogelijk een “groene” economie. We willen hard werken aan een...

Lees meer
GroenLinks zegt; menselijke zorg

Menselijke zorg

GroenLinks vindt dat ieder individu zelf de regie moet kunnen voeren over haar of zijn eigen leven. Tegelijkertijd zijn we als samenleving verantwoordelijk voor...

Lees meer
natuurlijk weidebeheer

Natuur

GroenLinks gaat voor een groene gemeente: groen maakt de gemeente gezond en prettig om in te wonen. We wonen in een prachtige omgeving: onze polders in het...

Lees meer
zonnepanelen

Schone economie

De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet flink omlaag. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn hierover in het klimaatakkoord van Parijs afspraken...

Lees meer