GroenLinks Stichtse Vecht wil:

  • dat de gemeente zorgt dat informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor alle burgers. Niet iedereen kan (meer) werken met een computer of kan geschreven informatie tot zich nemen. De gemeente schrijft alles in begrijpelijke taal, met zinnen van maximaal 15-20 woorden
  • "digitaal als het kan, persoonlijk als het moet”. De gemeente houdt rekening met burgers die computertaal niet goed beheersen. De gemeente steunt de Bibliotheek en Stichting Welzijn bij het verlagen van de laaggeletterdheid en het verhogen van de digivaardigheden
  • dat de gemeente communiceert op een begrijpelijke manier met burgers over rechten en plichten, respectvol en in heldere taal
  • dat de (digitale) bibliotheek een belangrijke instelling blijft in de kernen bij het bieden van toegang tot objectieve en betrouwbare informatie
  • de uitzendingen van de raadsvergaderingen na enkele dagen volledig ondertiteld beschikbaar komt voor doven en slechthorenden
  • de gemeentelijke website uitrusten met de mogelijkheid om tekst voor te lezen
  • dat de gemeente ruimte biedt aan een actieve inbreng van bewoners, en dat ze onderzoekt op welke manieren dit goed en realistisch vorm kan krijgen
  • dat de lokale geschreven en digitale journalistiek kunnen blijven voortbestaan. Media zoals RTV Stichtse Vecht, VAR en Vechtstroom ondersteunen onze gemeente en inwoners door informatieverstrekking, maar ook door het scherp houden van de politiek. We zoeken naar mogelijkheden de media te steunen, zonder dat deze hun objectiviteit verliezen. We willen onderzoek naar de mogelijkheden van een regionaal mediaplatform en mogelijkheden van subsidiering