Nieuws

Aanpak eenzaamheid

Afgelopen woensdag 19 februari heeft wethouder Veneklaas tijdens een goed bezochte startbijeenkomst Aanpak Eenzaamheid haar handtekening gezet onder het actieprogramma "Een tegen eenzaamheid".

Daarmee geeft ze invulling aan de toezegging aan de Raad en in het bijzonder GroenLinks bij de behandeling van de Nota Positief Gezondheidsbeleid in oktober 2019. GroenLinks is blij dat het gelukt is dit onderwerp op de agenda te krijgen. 
 
Na de maidenspeech van Ed Theunen, hebben we aanhoudend aandacht gevraagd voor dit onderwerp. 

Lees verder

GroenLinks roept college Stichtse Vecht op: onderteken het Schone Lucht Akkoord

Verkeersbord SOS lucht

GroenLinks-raadsleden Gertjan Verstoep en Annet Schoevaars pleiten ervoor om snel aan de.slag te gaan met schone lucht in Stichtse Vecht.

Zij wijzen het college op het Schone Lucht Akkoord dat medio januari door veel Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk is ondertekend. Het is voor Stichtse Vecht een goede zaak zich daar bij aan te sluiten, vindt de GroenLinks-fractie.

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Daarom sluit de Rijksoverheid sinds begin 2020 een Schone Lucht Akkoord (SLA) af met afzonderlijke gemeenten.

De raadsleden Verstoep en Schoevaars roepen namens hun fractie het college op om dit akkoord op korte termijn ook te ondertekenen en lokaal aan de verbetering van de luchtkwaliteit te werken. Schone lucht is van levensbelang. Luchtverontreiniging behoort tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht.

 
Lees verder

Weer geen besluit over Hazeslinger in Breukelen

Tijdens de raadsvergadering van 17 december stonden vier bespreekpunten op de agenda: het gebiedsplan Zuilense Vecht, coördinatiebesluit Hazeslinger Breukelen en stedenbouwkundigkader Aldi, aanvulling actuele woonvisie en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. Met name het voorliggende besluit over de Hazeslinger in het centrum Breukelen was een groot discussiepunt.

Lees verder

GroenLinks uit coalitie Stichtse Vecht

Vorige week hebben de coalitiepartijen besloten zonder GroenLinks verder te gaan. Dat spijt de GroenLinks-fractie. Na de turbulentie dit najaar rondom de relatief grote bezuinigingen op duurzaamheid en het aftreden van onze wethouder bleek dat de VVD, het CDA en de PvdA niet genoeg basis zagen om met GroenLinks verder te gaan in het college. GroenLinks betreurt dit besluit. 

Lees verder

Misplaatst cynisme Lokaal Liberaal over kleurplaatactie voor kinderen

Misplaatst cynisme Lokaal Liberaal over kleurplaatactie voor kinderen - Klimaat is niet alleen een zorg van ‘grote mensen’

GroenLinks is bezorgd over het aanhoudende cynisme en de vooral negatieve benadering die Lokaal Liberaal hanteert in antwoord op de klimaatuitdagingen waarvoor we met elkaar de komende jaren staan.

Opnieuw stelt Lokaal Liberaal vragen aan het college over een actie van de gemeente in relatie tot het klimaatprobleem. In dit geval gaat het over de kleurplaatactie ‘Blauwe Tuinen’ voor kinderen. Met deze actie wil de gemeente kinderen bewust maken van de gevolgen van extreem weer voor de tuin en woning. Volgens Lokaal Liberaal valt de gemeente daarmee kinderen lastig en is de klimaatdiscussie een ‘grotemensendiscussies’.

Lees verder

Pagina's