Nieuws

GroenLinks Stichtse Vecht gaat met een sterke en diverse lijst VERDER !

Kandidaten Gemeenteraad 2018 GroenLinks

GroenLinks heeft gekozen voor een sterke mix van ervaren en nieuw op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De leden kozen unaniem voor wethouder Linda van Dort als lijsttrekker.  Linda: “Ik vind het een eer om GroenLinks te mogen vertegenwoordigen. Ik ben ook buitengewoon blij met de hele lijst, wat een goede mensen hebben we.” Op de tweede plaats staat de huidige fractievoorzitter Albert Gemke.   Albert: ”Met deze kandidaten kunnen we onze eerlijke, sociale en duurzame politiek verder succesvol voortzetten. Daarnaast zijn het echt teamplayers, essentieel bij ons werk.”

Wie staan er nog meer op de lijst?

Omgekeerd Inzamelen Afval gaat onverminderd door in Stichtse Vecht

De meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht blijft bij het eerder unaniem aangenomen besluit van de raad om voortvarend door te gaan met omgekeerd inzamelen van afval.  Gisteren, 21 november, werd in de raadscommissie Fysiek Domein van Stichtse Vecht een voorstel van Lokaal Liberaal besproken om  de invoering  van omgekeerd inzamelen van afval stop te zetten.   

 

Lees verder

Startbijeenkomst Routekaart klimaatneutraal. Nog 12 jaar te gaan!

In 2030 wil gemeente Stichtse Vecht klimaatneutraal zijn. Dat is al over 12 jaar. Dit betekent dat op het grondgebied van onze gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. We zijn dan energieneutraal. Op 15 november organiseerde de gemeente een startbijeenkomst. Want hoe gaan we deze ambitie halen? GroenLinks Stichtse Vecht gaat ervoor en was natuurlijk aanwezig. Daarnaast alleen Lokaal Liberaal, terwijl de rest van de politieke partijen ontbrak.

Lees verder

Op de bres voor bewoners. GroenLinks laat Maarssen niet stikken.

Milieubarometer

De Provinciale Staten van Utrecht heeft op 6 november besloten om onderzoek te gaan doen naar de geluidshinder en luchtvervuiling langs de Zuilense Ring. In de door GroenLinks ingediende motie wordt het college gevraagd om de problemen in kaart te brengen en op basis daarvan te verkennen hoe geluidshinder en luchtvervuiling kunnen worden teruggedrongen.

Lees verder

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

pmd

GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn de voordelen voor de inwoners en het milieu?

Omgekeerd inzamelen is ook in onze gemeente een actueel gespreksonderwerp. Iedereen heeft afval, dus iedereen kan erover meepraten. Dat blijkt uit de vele reacties op het rapport van het Centraal Planbureau  waarin staat dat  onze manier van plastic inzamelen voor verbetering vatbaar is. Waar gaat het over?

Tegenwoordig gooien we niet alles klakkeloos in de afvalbak, maar wij scheiden ons afval. Want daar zitten nog heel veel grondstoffen in voor nieuwe producten. Door ons afval beter te scheiden, hoeft er minder te worden verbrand. En dat kost minder energie, er komen minder schadelijke stoffen in de lucht en het scheelt in onze portemonnee.

Bij het omgekeerd inzamelen haalt de gemeente daarom alleen dat afval bij u thuis op dat nog bruikbaar is, dus niet al het afval, maar alleen herbruikbare grondstoffen. Het restafval, waar we dus echt niets mee kunnen doen, brengen we naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt. De huidige grijze bak is vervangen door een afvalbak voor plastic verpakkingen (p), metalen verpakkingen (m) en drankenkartons (d). Samen pmd genoemd.

Met deze andere aanpak van afval verzamelen is de gemeente al bezig. In 2021 zal het omgekeerd inzamelen in de hele gemeente gerealiseerd zijn. En dan komt het CPB met zijn onderzoek dat gescheiden inzamelen van plastic weinig rendement oplevert. Hoe zit dat dan? En wat betekent dat voor Stichtse Vecht?

Lees verder

Veel nieuwe leden!

De afdeling Stichtse Vecht van GroenLinks heeft het dit jaar al veel nieuwe leden mogen verwelkomen.

Lees verder

Pagina's