Nieuws

Niets doen tegen het klimaat kost ons veel meer

Klimaatmars maart 2019

In aanloop naar de klimaattop in New York van 27 september gingen miljoenen mensen in 150 landen de straat op om overheden op te roepen om serieuze maatregelen te nemen tegen de klimaatcrisis. Zo’n grote internationale beweging, gevoed door onze jeugd, is ongekend in onze geschiedenis.

Wereldwijd wordt de urgentie gevoeld, al twijfel je daaraan als je de debatten in de gemeenteraad van Stichtse Vecht volgt. Hier blijft menig raadslid steken bij de opmerking dat de gemeente de mondiale problematiek niet kan en hoeft op te lossen, en dat het bovenal niets mag kosten. Alsof klimaatverandering niet ook een lokaal probleem is.

 

Lees verder

Wethouder Ruimtelijke Ordening Van Dort heeft integer gehandeld

Wethouder Ruimtelijke Ordening Linda van Dort

Sinds eind vorig jaar heeft Lokaal Liberaal tweemaal de integriteit van onze wethouder Linda van Dort aan de orde gesteld. Een lang en ingewikkeld verhaal kort samengevat: tweemaal heeft de burgemeester een onderzoek laten instellen, achtereenvolgens door prof. G. Minderman en door Capra Advocaten. De ene uitkomst van die onderzoeken is dat het besluitvormingsproces in het college over een vergunningsaanvraag transparanter had gekund. De andere uitkomst is dat wethouder Van Dort volstrekt integer heeft gehandeld in deze procedure. GroenLinks is blij met deze heldere conclusie.

Lees Linda's reactie

GroenLinks vraagt wat de gemeente zelf doet aan duurzaamheid

Van alle burgers wordt verwacht dat zij gaan bijdragen aan een duurzamere samenleving. Om draagvlak daarvoor bij de inwoners van Stichtse Vecht te vergroten vindt de fractie van Groen links het belangrijk dat de gemeente laat zien wat zij zelf doet aan duurzaamheid. Onder het motto van 'zelf doen wat je predikt' wil onze fractie graag inzicht in de duurzame maatregelen die de gemeente zelf neemt. Onze fractie vraagt het college van B & W daarom naar de getroffen of geplande maatregelen van Stichtse Vecht op het gebied van:

  • een duurzamer wagenpark
  • stimulering fietsgebruik door werknemers
  • verduurzaming gebouwen in eigendom van de gemeente (door bijvoorbeeld zonnecollectoren, slimme LED- verlichting, isolatie)
  • mate van afvalscheiding in gemeentegebouwen
  • aandacht voor fairtrade bij inkoop van consumptieartikelen
  • aandacht voor duurzaamheid bij inkoop van materialen.

 

 

 

Geen groepen uitsluiten voor sociale woningen Zwanenkamp

sociale woningbouw

GroenLinks in aanvaring met Lokaal Liberaal en PVV over motie over statushouders in Zwanenkamp

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 3 april ontstond er een verhitte discussie tussen ons raadslid Ed Theunen en de woordvoerders van Lokaal Liberaal en PVV.

Onze gemeente heeft zoals elke gemeente de plicht om statushouders te huisvesten. Ook worden de komende jaren alle gemeenten (dus niet alleen de grootste steden) verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen uit de ‘maatschappelijke opvang’, d.w.z. mensen met (ernstige) psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Doel is dat zij zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

In een motie riepen Lokaal Liberaal en PVV al op om in het plan van sociale woningbouw in Zwanenkamp-Haarrijnweg af te zien van de huisvesting van mensen uit de maatschappelijke opvang en statushouders. Er zijn nog geen concrete plannen voor de huisvesting van deze doelgroepen in dit nieuwbouwproject in Zwanenkamp maar de motie van Lokaal Liberaal en de PVV loopt hier alvast op vooruit.

Onze woordvoerder in de raad, Ed Theunen:

'Ook de fractie van GroenLinks luistert naar dorps- en wijkraden, maar zal nooit toe staan dat hele groepen mensen buitengesloten worden.'

Lees verder

'Bejegen uitkeringsgerechtigden vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen'

vertrouwen , geen wantrouwen

Op woensdag 3 april is een motie ‘Slim vertrouwen’ met algemene stemmen aanvaard door de gemeenteraad. De motie was ingediend door PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000, Streekbelangen, en Stichts Appel.

Ed Theunen was voor GroenLinks de woordvoerder. Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks is dat de gemeente de burgers meer vanuit vertrouwen dan vanuit wantrouwen moet bejegenen. Zeker uitkeringsgerechtigden. Deze motie legt dit nu vast. En daar zijn we blij mee.

Lees verder

Pagina's