Nieuws

Ter gedachtenis aan Marc Witteman

Marc Witteman

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze burgemeester Marc Witteman. Wij herinneren ons Marc als een bevlogen burgemeester, een bruggenbouwer; een burgemeester die dicht bij alle inwoners van Stichtse Vecht stond.

Wij wensen zijn naasten veel kracht, liefde en verbondenheid toe.

 

Kans op herhaling te groot

Gisteravond heeft wethouder Van Liempdt zijn ontslag aangeboden na een motie van wantrouwen van de VVD die werd gesteund door een meerderheid van de raad, waaronder GroenLinks. De positie van de wethouder was volgens de raad onhoudbaar geworden nadat er een onafhankelijk onderzoek is gedaan naar een integriteitsmelding. Deze melding betrof de verhuur van het brugwachtershuisje aan de Breedstraat in Maarssen.

De wethouder heeft zich ingespannen voor een specifieke bewoner aan wie uiteindelijk ook het huisje is toegewezen. De conclusie van het integriteitsonderzoek gecombineerd met het feit dat wethouder van Liempdt vóór zijn aantreden al expliciet gewaarschuwd is voor het gevaar van vriendjespolitiek en individuele belangenbehartiging, maakte dat het vertrouwen in de wethouder is opgezegd. De kans op herhaling werd te groot geacht.

Naast de motie van wantrouwen lag er ook een motie van treurnis klaar waarin het optreden van de wethouder werd veroordeeld. Deze was door de overige partijen ingediend.

Wat ging eraan vooraf en hoe nu verder?

Niet bezuinigen op bijzondere bijstand om tekorten werkbedrijf op te vangen

De ontwikkeling van het Werkbedrijf Stichtse Vecht wordt ook door GroenLinks van harte ondersteund. We vinden het belangrijk deze  'beschutte'  werkplek veilig te stellen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hiermee een betekenisvol bestaan te bieden of dit bestaan te garanderen.

Nu gaat het rijk gaat minder bijdragen aan de ontwikkeling van het Werkbedrijf dan eerder verwacht werd. Daardoor dreigen er tekorten ontstaan. De gemeente Stichtse Vecht zoekt nu volgens een raadsvoorstel van 20 november voor dekking van de tegenvallende tekorten ná 2020  in de pot voor de bijzondere bijstand. Ons raadslid Ed Theunen heeft in de raadsvergadering van 20 november duidelijk laten weten hier niet akkoord mee te gaan:

‘De bijzondere bijstand ondersteunt burgers met een beperkte draagkracht. Het is in onze ogen geen oplossing om tekorten voor het werkbedrijf ten laste te laten komen van voorzieningen voor andere kwetsbare burgers.

Lees verder

GroenLinks Stichtse Vecht wil logistieke hub aan de A2

GroenLinks Stichtse Vecht stelt onderzoek voor naar een slimme oplossing voor zwaar verkeer in de dorpskernen: een logistieke hub aan de A2. Een logistieke hub is een plek waar vrachtwagens goederen naartoe brengen, waarna deze via kleinere elektrische voertuigen of de vrachtfiets naar de bestemming in de kernen van Stichtse Vecht worden gebracht. Zo’n hub  heeft als doel om de verkeersstromen van zwaar verkeer binnen de dorpskernen van Stichtse Vecht sterk te verminderen.

Neem Breukelen als voorbeeld

Lees verder

Digitaal media manager gezocht

Digitaal media manager GroenLinks

Voel je je betrokken bij de gemeentelijke politiek, denk je graag met ons mee over hoe Groenlinks haar idealen in Stichtse Vecht kan communiceren en realiseren? En ben je een beetje handig met sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram? Lijkt het je ook leuk om deze website te beheren?

WIJ ZOEKEN OP KORTE TERMIJN EEN DIGITAAL MEDIA MANAGER VOOR GROENLINKS STICHTSE VECHT

Het is vrijwilligerswerk. In normale tijden, dat wil zeggen buiten verkiezingstijd, vergt het niet meer dan gemiddeld een uurtje per week. Iets voor jou of ken je iemand? 

Wat doe je als digitale duizendpoot?

Pagina's