Nieuws

Groenlinks verheugd over prominente rol duurzaamheid in coalitie-akkoord

We zijn eruit met VVD, CDA en Lokaal Liberaal. Er is een onderhandelingsakkoord over een nieuw college voor Stichtse Vecht. Dit snelle resultaat is te danken aan de verrassend goede samenwerking tussen de partijen  die aan tafel zaten. Voor GroenLinks waren Linda van Dort, Albert Gemke en Coletta Teuben ( voorzitter) de onderhandelaars.

 ‘Samen werken aan duurzame oplossingen’: zo heet het Coalitieakkoord 2018-2022 dat vandaag is aangeboden aan de raad van Stichtse Vecht. Volgens het akkoord levert iedere partij één wethouder.  Albert Gemke:

"Dit toont dat er serieuze intentie is om de komende periode evenwichtig samen te werken."

De beoogd wethouder van GroenLinks, Linda van Dort  krijgt o.a. Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting  en Duurzaamheid in de portefeuille.

Linda van Dort:

"Een prachtige portefeuille: de combinatie van RO en duurzaamheid is zwaar maar vormt een mooie uitdaging. We gaan V E R D E R met het verwezenlijken van onze idealen."

Op donderdag 26 april zal het akkoord aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan is ook de installatie gepland van de nieuwe wethouders.

 

Linda kreeg de meeste stemmen van allemaal en Shyrin veroverde op eigen kracht een zetel

Van alle kandidaten voor de gemeenteraad kreeg onze lijsttrekker Linda van Dort de meeste stemmen. In totaal stemden er in Stichtse Vecht 3847 mensen op Groenlinks. Maar liefst  2742  kiezers gaven aan Linda  de voorkeur. Daar zijn we enorm blij mee. Niet alleen is dit een blijk van grote waardering voor de tomeloze inzet van Linda op het gebied van duurzaamheid en gebiedsgericht werken. We zien het ook als een geweldige steun voor de deelname van GroenLinks aan het college in de afgelopen twee jaar. Overbodig te zeggen dat we heel graag met Linda als wethouder  v e  r d e r  willen.  

Hoe gaat Shyrin verder?

Bedankt voor alle steun!

Van 2 naar 5 zetels !

Beste mensen,

Gisteren schreven we nog op Facebook #veranderingbegintvandaag en dat bleek voor GroenLinks Stichtse Vecht helemaal waar. Na een intensieve en mooie campagne hebben we 5 zetels gekregen. Van lijst 8 naar lijst 3! Dank voor de enorme steun, voor het grote vertrouwen dat we hebben gekregen. We hadden allemaal niet gedacht dat dit in Stichtse Vecht mogelijk zou zijn. We gaan vandaag even genieten en morgen weer aan het werk voor Stichtse Vecht.

We doen er alles aan om jullie vertrouwen waar te maken!

Namens alle campagnevoerders,

Coletta Teuben, voorzitter GLSV

We gaan v e r d e r met onze nummer 1: Linda van Dort

Linda van Dort, GroenLinks Stichtse Vecht

'Een duurzaam en sociaal Stichtse Vecht. Daar zet ik vol op in, met heel mijn hart. '

Sinds 2015 is Linda van Dort onze wethouder voor welzijn, gebiedsgericht werken, duurzaamheid en milieu, recreatieschap Stichtse Groenlanden, natuur en landschap en dierenwelzijn.
Ze studeerde journalistiek en heeft vanaf haar 21e als televisieverslaggever gewerkt. In Amerika voor CNN, in Australië voor het nationale SBS en in Nederland voor verschillende nieuwsprogramma’s, onder meer bij het actualiteitenprogramma EenVandaag.
Linda is geboren in Utrecht, groeide op in Oud Zuilen en heeft altijd in en om Stichtse Vecht gewoond. Haar wortels reiken diep in de klei van Stichtse Vecht. Linda woont in Maarssen, haar kinderen gaan in Maarssen naar school en ze  blaast mee in het Loenens orkest OrVeO. Verder is Linda vaak te vinden in onze mooie buitengebieden: ze houdt van hardlopen en wielrennen.

 

Wat wil Linda verder?

Informatiebijeenkomst provincie over N230 grote teleurstelling voor bewoners

overlast NRU

Maandag 5 maart vond er een bewonersbijeenkomst plaats met de provincie Utrecht over de Zuilense Ring en de zorgen die er bij bewoners zijn met betrekking tot de gezondheidsrisico’s. De avond liep uit op een teleurstelling voor de bewoners. GroenLinks dringt aan op vervolgactie door de provincie.

Marianne de Gier, voorzitter van de Buren van de Zuilense Ring

"Een groot deel van de avond ging het over wat er gebeurt bij de NRU maar daar hebben we bij de Zuilense Ring niets aan, want wij worden niet behandeld zoals de bewoners rond de NRU. Wij krijgen namelijk geen inspraak, geen geluidschermen, geen verkeersmetingen, geen luchtmetingen, geen budgetten, geen 80 km. Dus wat had dit voor ons om het lijf? Voorlopig nog niets! Laat de provincie ons in de kou staan? De gezondheid van de bewoners rond de Zuilense Ring doet er wel degelijk toe. Dus we willen in een volgende bijeenkomst met de provincie concrete resultaten zien.”

Linda van Dort, wethouder voor GroenLinks, bevestigt dit beeld:

“Dit was een grote teleurstelling. Ambtenaren en experts die kwamen meedelen dat er niets aan de hand was en dat er niets kon. Het was geen kwestie van mensen betrekken of van meedenken over mogelijkheden om problemen op te lossen. Wij gaan hierover in gesprek  met de GroenLinks-fractie in de provincie en verzoeken de gedeputeerden dringend dit beschadigde vertrouwen te herstellen door nu correct uitvoering aan de motie te gaan geven.”

Lees verder

En dit is onze nummer 2: Albert Gemke

Albert Gemke

  'Over partijpolitieke en gemeentelijke grenzen heen oplossingen zoeken die duurzaam en betaalbaar zijn.'

Al sinds 1996 is Albert Gemke voor GroenLinks actief in de gemeentepolitiek. Vanaf 2002 als gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Maarssen, vervolgens als bestuurslid van de afdeling GL Maarssen en sinds 2015 als fractievoorzitter in Stichtse Vecht. En nog steeds doet Albert dit werk met veel plezier: “Omdat we met GroenLinks een essentiële bijdrage leveren aan de toekomst van een open gemeente waarin plaats is voor alle bewonersgroepen en waarin we laten zien dat economische ontwikkeling met duurzaamheid en met respect voor de leefbaarheid gepaard kan gaan; groen en gezond dus.”

Naast zijn voorzitterschap van de GroenLinks-fractie is Albert projectmanager op het gebied van railinfrastructuur bij een ingenieursbureau. Daarbij heeft hij veel te maken met openbaarvervoervraagstukken in de Randstad. Albert houdt van sport, vooral van voetbal. Zelf voetbalt hij niet meer maar hij loopt graag hard en fietst veel (iedere dag naar Nieuwegein op en neer naar zijn werk).

Waar wil Albert mee verder?

Pagina's