Nieuws

Wethouder Ruimtelijke Ordening Van Dort heeft integer gehandeld

Wethouder Ruimtelijke Ordening Linda van Dort

Sinds eind vorig jaar heeft Lokaal Liberaal tweemaal de integriteit van onze wethouder Linda van Dort aan de orde gesteld. Een lang en ingewikkeld verhaal kort samengevat: tweemaal heeft de burgemeester een onderzoek laten instellen, achtereenvolgens door prof. G. Minderman en door Capra Advocaten. De ene uitkomst van die onderzoeken is dat het besluitvormingsproces in het college over een vergunningsaanvraag transparanter had gekund. De andere uitkomst is dat wethouder Van Dort volstrekt integer heeft gehandeld in deze procedure. GroenLinks is blij met deze heldere conclusie.

Lees Linda's reactie

GroenLinks vraagt wat de gemeente zelf doet aan duurzaamheid

Van alle burgers wordt verwacht dat zij gaan bijdragen aan een duurzamere samenleving. Om draagvlak daarvoor bij de inwoners van Stichtse Vecht te vergroten vindt de fractie van Groen links het belangrijk dat de gemeente laat zien wat zij zelf doet aan duurzaamheid. Onder het motto van 'zelf doen wat je predikt' wil onze fractie graag inzicht in de duurzame maatregelen die de gemeente zelf neemt. Onze fractie vraagt het college van B & W daarom naar de getroffen of geplande maatregelen van Stichtse Vecht op het gebied van:

  • een duurzamer wagenpark
  • stimulering fietsgebruik door werknemers
  • verduurzaming gebouwen in eigendom van de gemeente (door bijvoorbeeld zonnecollectoren, slimme LED- verlichting, isolatie)
  • mate van afvalscheiding in gemeentegebouwen
  • aandacht voor fairtrade bij inkoop van consumptieartikelen
  • aandacht voor duurzaamheid bij inkoop van materialen.

 

 

 

Geen groepen uitsluiten voor sociale woningen Zwanenkamp

sociale woningbouw

GroenLinks in aanvaring met Lokaal Liberaal en PVV over motie over statushouders in Zwanenkamp

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 3 april ontstond er een verhitte discussie tussen ons raadslid Ed Theunen en de woordvoerders van Lokaal Liberaal en PVV.

Onze gemeente heeft zoals elke gemeente de plicht om statushouders te huisvesten. Ook worden de komende jaren alle gemeenten (dus niet alleen de grootste steden) verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen uit de ‘maatschappelijke opvang’, d.w.z. mensen met (ernstige) psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Doel is dat zij zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

In een motie riepen Lokaal Liberaal en PVV al op om in het plan van sociale woningbouw in Zwanenkamp-Haarrijnweg af te zien van de huisvesting van mensen uit de maatschappelijke opvang en statushouders. Er zijn nog geen concrete plannen voor de huisvesting van deze doelgroepen in dit nieuwbouwproject in Zwanenkamp maar de motie van Lokaal Liberaal en de PVV loopt hier alvast op vooruit.

Onze woordvoerder in de raad, Ed Theunen:

'Ook de fractie van GroenLinks luistert naar dorps- en wijkraden, maar zal nooit toe staan dat hele groepen mensen buitengesloten worden.'

Lees verder

'Bejegen uitkeringsgerechtigden vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen'

vertrouwen , geen wantrouwen

Op woensdag 3 april is een motie ‘Slim vertrouwen’ met algemene stemmen aanvaard door de gemeenteraad. De motie was ingediend door PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000, Streekbelangen, en Stichts Appel.

Ed Theunen was voor GroenLinks de woordvoerder. Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks is dat de gemeente de burgers meer vanuit vertrouwen dan vanuit wantrouwen moet bejegenen. Zeker uitkeringsgerechtigden. Deze motie legt dit nu vast. En daar zijn we blij mee.

Lees verder

GroenLinks bezorgd over bestuurscultuur Stichtse Vecht

Het leek een routineus dossier over een aanvraag van een bouwvergunning van een bekende projectontwikkelaar uit Maarssen die een woning wilde bouwen buiten de rode contouren, aan de Zogweteringlaan. Maar over de procedure die het college van B&W heeft gevolgd in afhandeling van deze aanvraag is veel ophef ontstaan. Er lijkt zelfs sprake van een persoonlijke lastercampagne tegen onze wethouder Linda van Dort. En passant wordt door Lokaal Liberaal ook nog de integriteit van het vorige college, waar zij nota bene zelf deel van uitmaakte, en van de burgemeester in twijfel getrokken.

Het gaat om zeer zware aantijgingen, die komen na een onderzoek van professor Minderman in januari 2019. Hij concludeerde als onafhankelijke buitenstaander dat het college juist zeer integer in deze kwestie had gehandeld. GroenLinks is dan ook zeer bezorgd over de bestuurscultuur in onze gemeente.

Lees verder

GroenLinks wil Nieuwer ter Aa graag als pilot voor Omgevingswet

Pilot Omgevingswet Nieuwer ter Aa

GroenLinks Stichtse Vecht vindt het belangrijk om kernen binnen Stichtse Vecht aan te moedigen om op een innovatieve manier wijze aan de slag te gaan met een  samenhangende visie op hun eigen leefomgeving. De inwoners van Nieuwer Ter Aa hebben aangegeven samen de leefbaarheid van Nieuwer Ter Aa positief te willen beïnvloeden en het dorp toekomstbestendig te maken. Daarbij denken zij aan woningbouw.

Deze keuze vraagt echter om een gebiedsgerichte, integrale kijk. Daarom wil  Nieuwer Ter Aa graag met een omgevingsvisie aan de slag. Een mooi voorbeeld van actieve bewoners die niet afwachten totdat ze door hun gemeente gevraagd wordt om mee te praten, maar die zelf het initiatief hiertoe nemen. Als het aan GroenLinks ligt, wordt de omgevingsvisie voor Nieuwer Ter Aa aangemerkt als pilot voor de Omgevingswet. Onze fractie heeft het college gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. 

Lees verder

Pagina's