Bestaanszekerheid is een door meerdere partijen genoemd thema in in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november a.s. Maar wat verstaan de gecombineerde partijen GL/PvdA hieronder en hoe kijken de fractievoorzitters van de lokale GLSV en PvdA-SV fracties hier tegen aan?

Er werden eerst drie inleidingen gegeven door:

  • Abassin Nessar, Tweede Kamerkandidaat (TK#36), momenteel fractievoorzitter PvdA in Flevoland
  • Lukas Burgering, fractievoorzitter van PvdA-SV
  • Marja van Gaalen, fractievoorzitter van GLSV

Hierna werd een viergesprek  gehouden met de drie sprekers onder leiding van Manon Wolfkamp, ex-voorzitter van GLSV. Er ontspon zich een levendig gesprek waarin van verschillende kanten het begrip Bestaanszekerheid werd bediscussieerd. Dit thema is zeker niet nieuw voor zowel de PvdA als GroenLinks. Een nieuwe invulling is inderdaad wel nodig voor de huidige politieke situatie met de vele crisissen, waarbij het vertrouwen in de overheden teruggewonnen moet en kan worden.. 

Hierna ontspon zich een levendige discussie van aanwezige leden en ook jongeren gaven hun mening en adviezen. Na de borrel hebben veel leden van GLSV en PvdA-SV ingetekend voor de campagneactiviteiten in de komende weken. Er is geloof in een hoopvolle toekomst voor Verenigd Links in Stichtse Vecht waarbij ook al op een aantal terreinen wordt samengewerkt met de SP.

Grote zaal Bonifatiushuis in Breukelen
Debat 26-10 grote zaal Bonifatiushuis

Overzicht goed gevulde zaal

 

Sprekers van links naar rechts:

  • Lukas Burgering, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht
  • Marja van Gaalen, fractievoorzitter GL Stichtse Vecht
  • Abassin Nessar, Tweede Kamerkandidaat #36
  • Manon Wolfkamo, ex-voorzitter Bestuur GLSV
De drie sprekers en debatleider Manon Wolfkamp
Sprekers in het debat
Zaal achterin met jongere kiezers/leden
Zaal achterin met jongere kiezers/leden

Zaal met jongere kiezers/leden

Slot: overhandigen duurzaam cadeau door Wilma Jansen, voorzitter Bestuur PvdA-SV aan Abassin 

Slot met Abassin Nessar en Wilma Jansen, Voorzitter Bestuur PvdA-SV
xxx