“ Groen, sociaal en burgerparticipatie zijn belangrijke sleutelwoorden voor mij. Het gaat erom mensen de kans te geven tot bloei te komen en zich te ontwikkelen. ”

Piet woont sinds 1988 in Breukelen, was 9 jaar ouderling in de Nederlands Hervormde kerk, coachte jarenlang een jongerenelftal bij de hockeyvereniging in Loenen aan de Vecht. Piet had al vroeg belangstelling voor de energie- en milieupolitiek. Via de jongerenpartij van de toenmalige ARP heeft hij deelgenomen aan de Brede Maatschappelijke Discussie over Kernenergie in 1981-1983. Via de EVP uiteindelijk in 1991 lid van GroenLinks geworden. Van 2006 t/m 2010 was Piet voor GroenLinks Breukelen commissielid Grondgebiedzaken en na de verkiezingen in 2010 was hij fractievoorzitter van de GroenLinksfractie in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Groen, sociaal en burgerparticipatie zijn belangrijke sleutelwoorden voor mij. Het gaat erom mensen de kans te geven tot bloei te komen en zich te ontwikkelen. De Stichtse Vecht is een prachtige gemeente met veel kernen voor een groot deel gelegen in het Groene Hart. Dit prachtige landschap moet behouden blijven door het duurzaam te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk om op een actieve manier invulling te geven aan het raadswerk, in direct contact met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat houd je met beide benen op de grond. Signalen zijn nodig om te weten waar iets aan de hand is of wat beter kan. Daarbij vind ik het belangrijk om ideeën te checken op uitvoerbaarheid, draagvlak en onbedoelde effecten. Ik vind het leuk om mee te denken en problemen aan te pakken. Vanuit de politiek draag ik graag mijn steentje bij aan een groene, sociale en menselijke gemeente Stichtse Vecht. Het gaat tenslotte om mensen in de driehoeksverhouding “people, planet and profit”.

Portefeuilles:

  • Algemeen bestuurslid
  • Communicatie
  • Digitaal Multimedia Manager