Nieuws

Nummer 3 van de lijst is Ed Theunen

Ed Theunen kandidaat gemeenteraad Stichtse Vecht

 'Verantwoordelijkheid voelen betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen.'

Hij woont nog niet zo lang in Loenersloot maar was al snel nauw betrokken bij onze fractie. De basis daarvoor is  gelegd in de afdeling van  GroenLinks in Amsterdam, zijn vorige woonplaats.  Als directeur van Hulplijn Amsterdam, een flinke  vrijwilligersorganisatie, heeft Ed veel empathie voor mensen in de marge van onze samenleving. De Hulplijn probeert contact van mens tot mens te maken met degenen  die telefonische hulp zoeken. Vaak gaat het om mensen die eenzaam zijn, te maken hebben met verslaving, psychiatrische problemen of seksueel geweld. Ed heeft aan de Universiteit Tilburg sociale-zekerheidswetensschappen gestudeerd, met als specialisatie gemeentelijk beleid voor mensen met een minimuminkomen.

Hij heeft een ruime bestuurlijke ervaring  - hij was onder meer bestuurslid van de landelijk federatie  COC en is lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsorganisatie- en heeft door zijn loopbaan goed zicht op het functioneren van de ambtenarij en de gemeentelijke politiek. Nu hij sinds zijn komst naar Loenersloot meer tijd heeft, komt Ed graag GroenLinks versterken in Stichtse Vecht. Een van zijn drijfveren daarbij is, zoals hij dat zelf noemt , zijn ‘ingebakken’  strijdbaarheid tegen discriminatie, of het nu om kleur, gender, geloof of seksuele voorkeur gaat. Daarnaast is hij bijzonder gemotiveerd door de standpunten van GroenLinks over dierenwelzijn en duurzaamheid.

Ed neemt in april afscheid als lid van de raad van bestuur en voorzitter van de vriendenvereniging van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Dit heeft hij 9 jaar gedaan. Het is niet verrassend dat hij een fervent tuinierder is. Fietsen doet ie ook. Dit jaar gaat hij voor de tweede keer meedoen aan de Alpe DuZes (om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker) en zal hij zelfs proberen de Alpe d’Huez drie keer te beklimmen.

Waar gaat Ed zich hard voor maken?

Onze nummer 4 is Tjeerd Schuhmacher

Tjeerd Schuhmacher GroenLinks Stichtse Vecht

 'Zorg voor ons milieu is geen modegril; we moeten eraan blijven trekken.'

 

Tjeerd is onze meest ervaren kandidaat in de gemeentepolitiek. Hij ondersteunt al vele jaren met plezier en overgave de GroenLinks-fractie, en wel als lid van diverse commissies, eerst in de gemeente Maarssen en vervolgens in Stichtse Vecht,  met name op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Het milieu ligt hem zeer na aan het hart.  Zijn ‘roots’ liggen in de anti-kernenergiebeweging. Opgegroeid in de Achterhoek voelde hij de bedreiging van de in aanbouw zijnde kerncentrale in het Duitse Kalkar en werd daardoor als het ware vanzelf actief. Hij richtte in die tijd een Energie Komitee op in Heerhugowaard. Doel was tegenstand te bieden aan kernenergie, en wind- en zonne-energie te promoten. En dat doet hij nog steeds. In Heerhugowaard  startte hij ook met vrienden op professionele wijze een ophaalsysteem van lege batterijen. Aanvankelijk met tegenzin van de gemeente, maar uiteindelijk met veel lof overgenomen door diezelfde gemeente, die toen startte met het inzamelen van al het klein chemisch afval.

Tjeerd is altijd werkzaam geweest in het basisonderwijs en heeft een ruime interesse voor cultuur en natuur. Hij zingt in de koren Mask en Upstairs, is onder meer vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en  de Stichting Welzijn Stichtse Vecht. Net als zijn vrouw is Tjeerd erg creatief: híj heeft een eigen glasatelier en zíj maakt prachtige keramiek.

Wat zijn de speerpunten van Tjeerd?

En dit is onze nummer 5: Gertjan Verstoep

Gertjan Verstoep GroenLinks StichtseVecht

 'Schuif belangrijke politieke keuzes niet door naar volgende generaties. Kies voor een duurzame economie."

Gertjan Verstoep  is geboren in Gouda, opgegroeid in Nieuwerkerk aan den IJssel en heeft organisatie- en beleidskunde gestudeerd in Tilburg. Samen met zijn vrouw en twee dochters woont hij sinds 2001 in Zandweg- Oostwaard in Maarssen. Gertjan is sinds 2003 ondernemer en heeft inmiddels meer dan 14 jaar ervaring als adviseur/ kwartiermaker bij overheden.  Dus is hij goed bekend met de impact van grote verandertrajecten bij gemeenten.

Al jaren zet Gertjan zich binnen Stichtse Vecht in om lokale vraagstukken tot een oplossing te brengen. Hij was mede-initiator van PlanetenbaanSamen (leegstand terugdringen), organiseerde de Week van de Duurzaamheid, regelde meerdere keren de verkeerschool (verkeerslessen voor het verkeersexamen) voor diverse basisscholen en was betrokken bij de startgroep om het winkelgebied van Maarssen een impuls te geven.

Waar gaat Gertjan voor?

Onze nummer 6 op de lijst: Shyrin Karamat-Ali

GroenLInks- kandidaat Shyrin Karamat-Ali

 'Ik ga voor een Nederland waarin mensen ook bij onderlinge verschillen, zoals in ras, geslacht, seksuele voorkeur en religie, respectvol en integer met elkaar omgaan'. 

Shyrin is een ervaren juriste uit Breukelen, geboren op Aruba en opgegroeid in Suriname. Op haar 18e kwam ze naar Nederland om rechten te studeren.  Ze is vele jaren werkzaam geweest in het Nederlandse bankwezen, heeft ook enkele jaren als expat op Curaçao gewerkt en startte in 2007 haar eigen juridisch consultancy-bureau, van waaruit ze haar cliënten op bedrijfsjuridisch terrein van advies voorziet. 
Haar betrokkenheid bij GroenLinks is begonnen met haar interesse in gezond, biologisch eten; vandaaruit ontstond haar verontwaardiging over hoe respectloos wij mensen omgaan met de aarde en eigenlijk ook met elkaar, wat ook zo veel nare gevolgen kan hebben voor de generaties die na ons komen, aldus Shyrin.

Shyrin wil graag haar juridische expertise inzetten voor de fractie van GroenLinks, met speciale aandacht voor de zorg, die volgens haar geleidelijkaan achteruitloopt. Ze is van mening dat het werk van overheden en instanties de laatste jaren zwaar wordt bemoeilijkt door zeer ingewikkelde regelgeving die elke vorm van maatwerk lijkt te torpederen. Hulpverleners op alle niveaus ondervinden hier in hun werk hinder van. En ook de burger ziet heel vaak door de bureaucratische bomen het bos niet meer. Vooral de kleine lettertjes in allerlei regelingen en procedures zullen daarom haar aandacht hebben. Het is haar streven als jurist op gemeentelijk niveau een bijdrage te leveren door een vertaalslag te helpen maken naar de praktijk van alledag.  

Waar wil Shyrin zich voor inzetten?

Onze nummer 7 op de lijst: Annet Schoevaars

Nummer 7 op de lijst van GL Stichtse Vecht

´Politiek niet over de hoofden van de inwoners heen; naar elkaar  luisteren om te verbinden.' 

Annet is al bijna 34 jaar leerkracht in het basisonderwijs, woont in Breukelen en werkt al 14 jaar op de openbare basisschool De Regenboog. Als leerkracht spreekt ze dagelijks met kinderen en ouders van allerlei bewonersgroepen en hoort ze dat goede zorg en hulpverlening nog lang niet voor iedereen in Stichtse Vecht is weggelegd, niet voor kinderen, niet voor ouders en ook niet altijd voor grootouders. En juist voor goede zorg en hulpverlening wil Annet zich graag namens GroenLinks inzetten. “GroenLinks is in mijn ogen de enige politieke partij die nog vanuit idealen denkt en handelt, die niet alleen maar reageert op de dagelijkse actualiteit maar veel verder vooruitkijkt.”

Annet houdt van haar gezin, maakt graag foto’s en is dol op reizen. Van de diverse gezinsreizen, onder andere naar de Waddeneilanden, Duitsland, Italië en Cambodja,  maakte ze dan ook graag mooie reisverslagen en fotoboeken. “Ik ben erg nieuwsgierig naar hoe andere mensen samenleven en ontdek graag dingen die we van hen kunnen leren. Ik ben niet op zoek naar de verschillen maar naar dat wat ons verbindt.”

Waar wil Annet zich sterk voor maken?