Nieuws

Met de PvdA een nieuwe meerderheid?

Na het vertrek van Lokaal Liberaal uit de coalitie van Stichtse Vecht overleed kort daarop burgemeester Marc Witteman. Hierdoor heeft het enige tijd geduurd voordat de zittende coalitiepartijen aan de slag zijn gegaan met het zoeken naar een nieuwe meerderheid. Afgelopen weken hebben informerende gesprekken plaatsgevonden met de vier partijen die 2 of 3 zetels hebben in de gemeenteraad. Deze constructieve gesprekken waren prettig en hebben ertoe geleid dat nu gestart wordt met een verdiepende ronde met de Partij van de Arbeid.

Zowel GroenLinks, het CDA als de VVD zien met de PvdA op dit moment de meeste overeenkomsten. De komende gesprekken moeten uitwijzen of de coalitie met de Partij van de Arbeid verder zal gaan.

Voor meer informatie: Albert Gemke, fractievoorzitter GroenLinks

 

GroenLinks en PvdA roepen Stichtse Vecht op zich aan te sluiten bij de kinderpardongemeenten

Kinderpardon

Uit onderzoek blijkt dat het uitzetten van kinderen van vluchtelingen die hier al vijf jaar of langer zijn, de ontwikkeling van deze kinderen ernstig geweld aandoet. Daarom roepen GroenLinks en PvdA de gemeente Stichtse Vecht op zich aan te sluiten bij de andere kinderpardongemeenten. Deze gemeenten pleiten bij de staatssecretaris van justitie en veiligheid voor een daadwerkelijke en humane oplossing voor deze kinderen.

Annet Schoevaars van GroenLinks en Els Swerts van de PvdA zullen daarom in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een motie indienen waarin gepleit wordt voor een ruimhartiger kinderpardon.  

Lees hier de tekst van de motie

Ter gedachtenis aan Marc Witteman

Marc Witteman

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze burgemeester Marc Witteman. Wij herinneren ons Marc als een bevlogen burgemeester, een bruggenbouwer; een burgemeester die dicht bij alle inwoners van Stichtse Vecht stond.

Wij wensen zijn naasten veel kracht, liefde en verbondenheid toe.

 

Kans op herhaling te groot

Gisteravond heeft wethouder Van Liempdt zijn ontslag aangeboden na een motie van wantrouwen van de VVD die werd gesteund door een meerderheid van de raad, waaronder GroenLinks. De positie van de wethouder was volgens de raad onhoudbaar geworden nadat er een onafhankelijk onderzoek is gedaan naar een integriteitsmelding. Deze melding betrof de verhuur van het brugwachtershuisje aan de Breedstraat in Maarssen.

De wethouder heeft zich ingespannen voor een specifieke bewoner aan wie uiteindelijk ook het huisje is toegewezen. De conclusie van het integriteitsonderzoek gecombineerd met het feit dat wethouder van Liempdt vóór zijn aantreden al expliciet gewaarschuwd is voor het gevaar van vriendjespolitiek en individuele belangenbehartiging, maakte dat het vertrouwen in de wethouder is opgezegd. De kans op herhaling werd te groot geacht.

Naast de motie van wantrouwen lag er ook een motie van treurnis klaar waarin het optreden van de wethouder werd veroordeeld. Deze was door de overige partijen ingediend.

Wat ging eraan vooraf en hoe nu verder?

Niet bezuinigen op bijzondere bijstand om tekorten werkbedrijf op te vangen

De ontwikkeling van het Werkbedrijf Stichtse Vecht wordt ook door GroenLinks van harte ondersteund. We vinden het belangrijk deze  'beschutte'  werkplek veilig te stellen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hiermee een betekenisvol bestaan te bieden of dit bestaan te garanderen.

Nu gaat het rijk gaat minder bijdragen aan de ontwikkeling van het Werkbedrijf dan eerder verwacht werd. Daardoor dreigen er tekorten ontstaan. De gemeente Stichtse Vecht zoekt nu volgens een raadsvoorstel van 20 november voor dekking van de tegenvallende tekorten ná 2020  in de pot voor de bijzondere bijstand. Ons raadslid Ed Theunen heeft in de raadsvergadering van 20 november duidelijk laten weten hier niet akkoord mee te gaan:

‘De bijzondere bijstand ondersteunt burgers met een beperkte draagkracht. Het is in onze ogen geen oplossing om tekorten voor het werkbedrijf ten laste te laten komen van voorzieningen voor andere kwetsbare burgers.

Lees verder