Het college moest al met een breed gedragen motie op 13 november 2018 aangespoord worden om in actie te komen. Ook daarna hebben enkele fracties, waaronder GroenLinks, wethouder Veneklaas steeds aangesproken op het uitblijven van LHBTI- beleid.

En ook bij de behandeling van het integraal beleidskader Sociaal Beleid in de raad van 2 juni 2020 (!) moesten we de wethouder weer aansporen tot concrete actie. Haar enige verweer op onze verwijten van traagheid en laksheid was een verwijzing naar een te verschijnen Nota Sociale Inclusie. Die is in 2021 eindelijk verschenen maar bleek niet meer dan een inventarisatie binnen het sociale domein te zijn van alles wat onder sociale inclusie zou kunnen vallen, rijp en groen. Geen sprake dus van LHBTI-beleid; geen ambitie om invulling te geven aan het Regenboogakkoord.

Met het ‘bouwen aan een actieplan’ en ‘werken aan het thema LHBTIQ+‘ wordt Stichtse Vecht nu een Regenbooggemeente, aldus wethouder Veneklaas. Hoe kort van memorie en hoe veel vager kun je nu, na 4 jaar nog zijn? En dat dan vlak voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Toeval?

___________________________________________________________________________   

Voor vragen kunt u contact opnemen met Albert Gemke, fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht via a.gemke@planet.nl