Nu er geld nodig is voor groot onderhoud vroeg GroenLinks afgelopen dinsdag het college om de speeltuin daarin (financieel) te ondersteunen. Ons amendement om in ieder geval 25.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen werd niet ingediend, maar de wethouder heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Wij blijven het met belangstelling volgen!