Kockengen is een prachtig dorp dat midden in het Groene Hart ligt. Het is een plek waar landbouw nog steeds een belangrijke rol speelt. Maar omdat landbouwtrekkers niet op de op de provinciale weg N401 mogen rijden wordt het dorp dagelijks geconfronteerd met verkeersoverlast. De smalle Voorstraat kan het grote landbouwverkeer niet goed aan, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in het dorp in het geding komt. Daarom pleiten wij voor de herinrichting van de N401. Wij willen dat de weg geschikt wordt gemaakt voor landbouwverkeer, met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Dit zorgt ervoor dat de weg veiliger wordt en de Voorstraat/ Wagendijk ontlast wordt van het doorgaande verkeer. Bovendien draagt dit bij aan de verduurzaming van onze provincie en aan het behoud van ons mooie Groene Hart.

Wij willen u daarom oproepen om op 15 maart te stemmen op GroenLinks. Met uw stem geven we samen een krachtig signaal af dat we ons inzetten voor een duurzame en groene toekomst. Samen maken we de provincie Utrecht sterker, groener en leefbaarder voor ons allemaal.

Zie voor andere thema's voor de PS2023 verkiezingen ons Verkiezingsprogramma 2023 - 2027 Gezond, Sociaal en Duurzaam.

Met vriendelijke groet,

Huib van Essen lijsttrekker namens GroenLinks Provincie Utrecht.