In het eerste deel van de avond kwamen diverse inwoners aan het woord, die hun eigen situatie toelichtten.

 

De meesten stond het water al aan de lippen. Een inwoner vertelde dat ze 1100 euro huur betaalt voor een huurwoning in de vrije sector, veel meer dan ze kan betalen, en nog steeds niet in aanmerking komt voor een 'sociale huurwoning, hoewel ze al 9 jaar staat ingeschreven. Een oudere man vertelde dat hij graag wil doorschuiven naar een kleinere woning, nu zijn vrouw is overleden, maar dat er nergens een passende woning te vinden is. 

Foto van achter in de zaal
Paulus Jansen op thema-avond bouwen

Twee krakers van een krakerscollectief uit Utrecht kwamen vertellen waarom het nodig en noodzakelijk is dat er nog steeds gekraakt wordt: te vaak staan kantoorpanden en winkelpanden - of de woningen bóven de winkelpanden - leeg. Ook in Bisonspoor en op de bedrijventerreinen staan al héél lang panden leeg. De gemeente zou méér moeten doen om de Leegstand tegen te gaan. En waarom geen tijdelijke huisvesting realiseren met flex woningen op plekken waar nog niet gebouwd wordt?? 

Nadat Paulus Janssen, voormalig directeur van de Woonbond én voormalig SP Wethouder Wonen in Utrecht, uit de doeken had gedaan welke stappen je als gemeente allemaal kunt nemen om de woningvoorraad beter toe te snijden op de woningbehoefte, was het de beurt aan de zaal om met goede suggesties en oplossingen te komen. Daarbij werd meermaals verwezen naar gemeenten die het wél voor elkaar hebben gekregen om woningvraag en aanbod (beter) op elkaar af te stemmen.

De avond was door de drie partijen georganiseerd voor de  eigen leden, maar de SP had via de media ook uitdrukkelijk iedereen uitgenodigd die in het onderwerp geïnteresseerd was. 

De bijeenkomst in café de Eendracht was goed bezocht: er waren flink wat belangstellenden op af gekomen. 

Na afloop concludeerden zowel de PvdA, GL als de SP dat de samenwerking heel plezierig was verlopen, en dat het beslist smaakt naar méér. "Om het verschil te kunnen maken in een gemeente als Stichtse Vecht is het van groot belang om samen te werken" aldus de drie partijen bij monde van hun fractievoorzitters, Marja van Gaalen (GL), Tineke de Vries (SP) en fractielid Sophia Jeddaoui (PvdA): "In aanloop naar de nieuwe woonvisie zullen we elkaar dus zeker opzoeken en weten te vinden"... 

Sofia, Marja en Tineke aan het woord