“ Iedereen in onze gemeente moet mee kunnen doen! ”

Het politieke klimaat in Stichtse Vecht is de laatste jaren opener geworden, vindt ze, de gemeente heeft meer oog gekregen voor de  belangen en het welzijn van haar inwoners.  Maar het kan altijd beter. Daarom wil ze nu graag de overstap maken naar de andere kant van de tafel. En dan voelt ze zich bij GroenLinks het beste thuis. 

Thema’s die haar zorgen baren en die door de politiek beter moeten worden opgepakt, zijn o.a. het gebrek aan woningen en de (on)toegankelijkheid van voorzieningen. In plaats van lege kantoorpanden moet er actief ingezet worden op méér woonruimte, vooral voor starters, ouderen en éénpersoonshuishoudens. Ze vindt  het onbestaanbaar dat de wachttijd voor een sociale huurwoning momenteel  11 jaar bedraagt. 

Terwijl de overheid aan alle kanten inzet op méér participatie, dreigen inwoners die minder vaardig zijn met de computer of helemaal niet over een internetaansluiting beschikken, de aansluiting met de rest van de maatschappij te verliezen. Daarom pleit Marja voor het behoud van gratis loketten én gratis telefoonnummers, zowel bij gemeentelijke voorzieningen als nutsbedrijven. 

Verder heeft Marja ook een 'groen'  hart en is haar veel gelegen aan het behoud van groen in onze gemeente, waarbij natuurlijk altijd een afweging gemaakt moet worden tussen wat wenselijk en praktisch haalbaar is.

Portefeuille:

  • Ruimtelijke ordening