De drie partijen hebben daarom een 8-puntenplan (het woonmanifest) opgesteld om in 2026 de wachtlijsten minimaal te halveren. In het 8-puntenplan staat beschreven wat echt anders moet om de woningnood op te lossen.

In de uitwerking van het manifest tref je een aantal zeer effectieve maatregelen aan om meer woningen te realiseren. Want daar gaat het om. Er moeten snel meer huizen bij komen. Uiteraard passend bij de specifieke vraag van de inwoners van deze gemeente.  En ook moeten we bij het realiseren van die woningen duurzaam te werk gaan en rekening houden met extremere weersomstandigheden in verband met de klimaatverandering.  Dat noemen we ook wel klimaatadaptief bouwen.

DIT BIJZONDERE MANIFEST IS EEN PLAN VAN DRIE LINKSE PARTIJEN IN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT.

Lucas met Tineke
Ondertekening door Lukas

Lukas Burgering, fractievoorzitter van de PvdA, geeft aan: ‘Ik heb de twee andere links partijen uitgenodigd om dit manifest samen te schrijven omdat ik ervan overtuigd ben dat we met deze drie partijen echt een ander en vooral beter beleid kunnen maken voor dit zeer belangrijke dossier in deze gemeente’.

 

Marja van Gaalen, fractievoorzitter van GroenLinks, is het met Burgering eens en vult aan: ‘Voor ons is uiteraard belangrijk dat er meer woningen komen, en dat deze huizen beschikbaar komen voor de groepen die het het hardst nodig hebben: starters, senioren en mensen die vanwege een scheiding op straat komen te staan. Verder vind ik het ontzettend belangrijk dat we ons gezamenlijk gaan inzetten om ook de huurhuizen te verduurzamen.’

Ondertekening door Marja
Ondertekening door Marja
Ondertekening door Tineke
Ondertekening door Tineke

En vervolgens geeft Tineke de Vries, fractievoorzitter van de SP aan dat ‘we ervoor willen zorgen dat er veel meer sociale huurwoningen komen in onze gemeente.  Met dit woonmanifest zetten we de eerste stap’.

Wij, de fracties van GroenLinks, PvdA en SP vinden dat de woningnood in Stichtse Vecht moet worden opgelost. We hebben daarom een 8-puntenplan opgesteld, om in 2026 de woon-wachtlijsten minimaal te halveren.

1.    Wonen is een recht voor iedereen
2.    Er moeten snel meer huizen komen
3.    Leegstaande panden en ongebruikte kantoren worden omgebouwd tot woningen 
4.    Het aanbod van betaalbare woningen wordt afgestemd op de behoefte van onze inwoners
5.    Divers aanbod van woningen van starter tot en met senioren is nodig voor doorstroming
6.    De gemeente Stichtse Vecht moet actiever zijn in de aanpak van de woningnood
7.    Woningcorporaties krijgen een grotere rol in het oplossen van de woningnood
8.    Het is belangrijk om alle huurwoningen (nieuw en bestaand) te verduurzamen

Het volledige woonmanifest is ook te lezen op eindeaandewoningnood.nl