Wethouder Frank van Liempdt van Stichtse Vecht heeft donderdag 6 juli j.l. een interview gegeven bij 1-Vandaag over het voorrangsprincipe voor statushouders bij de toewijzing van een woning in Stichtse Vecht. Klik hier voor het interview. 

In het persbericht van de drie partijen nemen deze lokale politieke partijen afstand van de uitlatingen wethouder van Liempdt. Zie de bijgevoegde download.

 

Ondertekend woonmanifest
Ondertekend woonmanifest door GroenLinks, PvdA en SP

Onlangs brachten de drie partijen een woonmanifest uit, waarin concrete oplossingen worden geboden voor het terugdringen van de woningnood. “In een gemeente zo rijk als Stichtse Vecht hoort geen woningnood te bestaan. Dat is een kwestie van willen, want dat het kan staat vast,” stellen PvdA, GroenLinks en SP. De drie fractievoorzitters, Marja van Gaalen, Tineke de Vries en Lukas Burgering laten daarom weten: “Statushouders zijn wel degelijk welkom in onze gemeente, wat deze wethouder ook zegt.”

Wij SP, GroenLinks en PvdA zijn ervan overtuigd dat de woningnood in Stichtse Vecht kan worden opgelost. We hebben daarvoor een 8-puntenplan om in 2026 de wachtlijsten minimaal te halveren. 

 1.    Wonen is een recht voor iedereen 

2.    Er moeten meer huizen komen 

3.    Leegstaande panden en ongebruikte kantoren worden omgebouwd tot woningen  

4.    Er moet meer betaalbaar woningaanbod komen, afgestemd op de behoefte van onze inwoners

5.    Divers aanbod van woningen van starter tot en met senioren is nodig voor doorstroming

6.    De gemeente Stichtse Vecht moet actiever zijn in de aanpak van de woningnood

7.    Woningcorporaties krijgen een grotere rol in het oplossen van de woningnood

8.    Het is belangrijk om alle huurwoningen (nieuw en bestaand) te verduurzamen