GroenLinks wil:

  • dat de gemeente als opdrachtgever een transparant en duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid hanteert waarbij echt rekening wordt gehouden met de lokale ondernemers
  • dat de gemeente voor de lokale ondernemers een website voor aanbestedingen opzet
  • het ondernemerschap stimuleren, bijvoorbeeld door het ondernemersloket te houden en te verbeteren en de lijnen tussen ondernemers en ambtenaren korter te maken
  • een intensieve aanpak van de winkelleegstand in samenwerking met lokale ondernemers
  • verbeteren van de digitale bereikbaarheid in de hele gemeente
  • convenanten met taxi- en pakketdiensten over gebruik van uitstootvrije vervoermiddelen van deze diensten per 2021 binnen onze gemeente
  • stimuleren van duurzaam ondernemerschap door voorlichting, faciliteiten en subsidies