GroenLinks wil:

  • dat wij trots kunnen zijn op ons lokale culturele erfgoed en daar goed voor zorgen
  • een bruisend cultureel aanbod met literaire café’s, filmzaaltjes, optredens, initiatieven zoals de bluesroute
  • dat de gemeente het culturele verenigingsleven stimuleert
  • dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders 
  • de gemeente het lokale en regionale cultuuraanbod beter promoot en het op elkaar afstemt zodat meer mensen ervan kunnen genieten
  • de gemeente meer bekendheid geeft aan de subsidiemogelijkheden
  • de gemeente faciliteert; denk aan het verlenen van een vergunning, een opstartsubsidie of een goedkope oefenruimte. Kunst en cultuur hoeven niet altijd veel te kosten
  • dat cultuur, na verwaarlozing in de vorige collegeperiode, een topdossier wordt