GroenLinks wil:

 • jongeren niet meer onder-, maar bovenaan op de banen- en huizenmarkt
 • dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult in behoorlijk personeelsbeleid. Dit betekent geen langdurige flexcontracten en werkgelegenheid voor alle niveaus. GroenLinks wil voor iedereen vanaf 18 jaar een volwaardig loon. GL wil een jeugdloonvrije gemeente (zoals Haarlem). De eis van behoorlijk personeelsbeleid geldt ook voor leveranciers
 • dat bij de gemeentelijke organisatie en bij ondernemers in de gemeente stageplekken en leerplekken georganiseerd en gestimuleerd worden 
 • dat er een regeling komt voor het opstarten van een eigen duurzaam bedrijf door jongeren
 • dat jongeren indien nodig extra worden ondersteund door onder andere leesbevordering en mediawijsheid

GroenLinks wil:

 • jongerenwoningen (HAT) creëren
 • een onderzoek naar een starthypotheek voor jongeren
 • een onderzoek naar urgentiemogelijkheden voor een woning voor jongeren
 • meer ruimte in het huisvestingsbeleid voor alternatieve woonvormen
 • leegstaande kantoren omvormen tot woningen

GroenLinks wil:

 • dat er voor jongeren van 12-14 en van 14-18 jaar meer te doen is. Betere basisvoorzieningen in elke kern en meer keuzemogelijkheden; naast sport bijvoorbeeld ook muziekles
 • meer jongerenwerkers die vanuit bijvoorbeeld de buurthuizen activiteiten kunnen organiseren, samen met de jongeren zelf, die zo ook ervaring opdoen in het organiseren van evenementen, niet alleen op sportief gebied, maar ook cultureel
 • meer festivals waarbij rekening gehouden wordt met geluidsnormen en de stiltegebieden
 • aandacht voor jongeren op de digitale snelweg, waarbij in groep 7 en 8 van de basisscholen een programma “mediawijsheid” wordt aangeboden waardoor jongeren en hun ouders ook met de risico’s van social media leren om te gaan
 • discotheek: energieneutraal. Het is vast mogelijk, tijdens het dansen energie opwekken. Welke jongeren gaan dit idee met ons uitwerken?
 • bedrijven en jongeren met elkaar in contact brengen via netwerk- of carrièredagen
 • stimuleren van jongeren bij het opstarten van hun eigen duurzame bedrijf
 • dat jongeren meer betrokken worden bij zaken die hen aangaan. Dus niet alleen waar het gaat om voorzieningen voor jeugdigen, maar ook gemeentelijke toekomstplannen, want het gaat over hun toekomst.  We willen een digitaal platform, waarop jongeren rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de gemeenteraad en het college van B&W