Schaliegasvrij Nederland - vragen GroenLinks Vlaardingen febr. 2015

Eindelijk ook Stichtse Vecht schaliegasvrij

Eindelijk!. Nadat in 2013 een motie van GroenLinks nog vrijwel door de hele gemeenteraad werd afgewezen, heeft  dankzij een nieuwe motie van GroenLinks ook de gemeenteraad van Stichtse Vecht  uitgesproken dat nu niet, maar ook in de nabije toekomst niet naar schaliegas geboord gaat worden.  Als één van de laatste gemeenten in de provincie Utrecht heeft nu ook Stichtse Vecht een duidelijk signaal afgegeven. Een geweldig resultaat voor  Piet Paul en Linda van Dort, onze beide raadsleden voor GroenLinks in de Raad

De motie van GroenLinks werd tevens ondertekend door de fracties van PvdA, D66 en CU/SGP.

Piet Paul, raadslid GroenLinks, scheikundige en milieudeskundige: “Aan proefboringen en winning zijn risico’s verbonden zoals drinkwaterverontreiniging door het gebruik van chemicaliën, trillingen, bodemdaling, gaslekken en overlast voor omwonenden. Wij moet schaliegasboringen in onze gemeente niet willen ”. Gelukkig zijn de gevaren inmiddels breder bekend en nu 2 jaar later heeft de Raad zich unaniem uitgesproken tegen deze vervuilende bedrijfstak in onze mooie groene gemeente.