Annet heeft aangegeven dat ze teleurgesteld is in het politieke klimaat in Stichtse Vecht. De wijze waarop onze wethouder vorig jaar onterecht in diskrediet werd gebracht, speelt daarbij een belangrijke rol. Hoewel deskundigen oordeelden dat Van Dort integer had gehandeld en de beschuldigingen in de Raad werden ingetrokken, heeft dit proces een grote wissel getrokken op de fractie. Dat vervolgens Linda van Dort is vertrokken na persoonlijke bedreigingen aan haar en haar gezin is een dieptepunt wat onze gehele fractie ook getroffen heeft.

Destijds voelde Linda zich niet vrij om de belangrijkste reden voor haar vertrek publiekelijk te delen. Om haar gezin te beschermen en om GroenLinks de kans te geven verder te gaan in de coalitie, besloot ze te zwijgen over de toedracht van haar aftreden.

Een jaar later blijkt dat haar vertrek, zowel in als buiten de gemeentelijke politiek, nog steeds vragen oproept.  Daar hebben we begrip voor. Het bestuur van GroenLinks afdeling Stichtse Vecht vindt dan ook dat Linda goede redenen had en nog steeds heeft om publiekelijk geen opening van zaken te geven over haar vertrek. Wij respecteren dit ten volle.

Iedere inwoner heeft het recht zijn of haar persoonlijke levenssfeer te beschermen en verder geen publiekelijke uitlatingen te doen over zaken die het privéleven aangaan. We gaan ervan uit dat anderen hetzelfde respect opbrengen zodat Linda verder kan en een nieuwe toekomst voor haar zelf en haar gezin kan opbouwen. 

Namens bestuur Manon Wolfkamp, voorzitter en fractie Albert Gemke, fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht.