Tjeerd Schuhmacher GroenLinks Stichtse Vecht
Tjeerd Schuhmacher

Onze nummer 4 is Tjeerd Schuhmacher

 'Zorg voor ons milieu is geen modegril; we moeten eraan blijven trekken.'

 

Tjeerd is onze meest ervaren kandidaat in de gemeentepolitiek. Hij ondersteunt al vele jaren met plezier en overgave de GroenLinks-fractie, en wel als lid van diverse commissies, eerst in de gemeente Maarssen en vervolgens in Stichtse Vecht,  met name op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Het milieu ligt hem zeer na aan het hart.  Zijn ‘roots’ liggen in de anti-kernenergiebeweging. Opgegroeid in de Achterhoek voelde hij de bedreiging van de in aanbouw zijnde kerncentrale in het Duitse Kalkar en werd daardoor als het ware vanzelf actief. Hij richtte in die tijd een Energie Komitee op in Heerhugowaard. Doel was tegenstand te bieden aan kernenergie, en wind- en zonne-energie te promoten. En dat doet hij nog steeds. In Heerhugowaard  startte hij ook met vrienden op professionele wijze een ophaalsysteem van lege batterijen. Aanvankelijk met tegenzin van de gemeente, maar uiteindelijk met veel lof overgenomen door diezelfde gemeente, die toen startte met het inzamelen van al het klein chemisch afval.

Tjeerd is altijd werkzaam geweest in het basisonderwijs en heeft een ruime interesse voor cultuur en natuur. Hij zingt in de koren Mask en Upstairs, is onder meer vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en  de Stichting Welzijn Stichtse Vecht. Net als zijn vrouw is Tjeerd erg creatief: híj heeft een eigen glasatelier en zíj maakt prachtige keramiek.

Tjeerd wil blijven strijden voor behoud van de natuurwaarden in onze gemeente: sluipenderwijs dreigen natuur en groen steeds verder aangetast te worden. Hoewel zijn focus ligt op ruimtelijke ordening en milieu, is  Tjeerd bovenal begaan met inwoners die het meest kwetsbaar zijn, zoals vluchtelingen, mensen met een geestelijke beperking en mensen die moeilijk rond kunnen komen.  ‘Het feit dat er voedsel- en kledingbanken zijn, duidt erop dat we ook In Stichtse Vecht de welvaart niet eerlijk delen. ‘Dat moet anders’, zegt Tjeerd. ‘We moeten werken aan een betere wereld voor iedereen.’

Hij heeft tot nu toe altijd gekozen voor commissiewerk maar wil, nu hij meer tijd heeft en zich helemaal ingewerkt heeft, in de komende periode graag als raadslid verder. ‘Niet alleen boeiend werk maar er valt zo veel te bereiken. Dat is vooral op het onderwerp duurzaamheid de afgelopen periode vaak gebleken, mede dankzij een gedreven GroenLinks-wethouder in het college.’