Geluidsoverlast kan zeer hinderlijk zijn

Vaker geluidshinder toegestaan aan de Maarsseveense Plassen?

Volgens bewoners mogen er in de toekomst nog meer evenementen met versterkt geluid worden georganiseerd aan de Maarsseveense Plassen. Dat wil zeggen evenementen buiten de 12 dagen per jaar die volgens het huidige bestemmingsplan al zijn toegestaan.

Op 28 november bracht de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder daarover haar verbazing  naar voren in de gemeenteraadscommisssie Fysiek Domein bij de bespreking van het nieuwe bestemmingsplan Maarsseveen e.o.  

De bewonersvereniging vindt meer evenementen  slecht nieuws, niet passend in  het omliggende Natura 2000- en stiltegebied. Bovendien zou  de gemeente daarmee de afspraken met de bewonersvereniging over dit punt niet nakomen.

In het nieuwe bestemmingsplan is de bepaling van 12 dagen niet letterlijk opgenomen maar volgens de wethouder is de restrictie van 12 dagen  anders geformuleerd wel degelijk terug te vinden  in  de gebruiksregels. Kwestie van interpretatie dus.  

Het evenementenbeleid is een lastige materie. Verwarring ligt steeds op de loer. Gelukkig praten de bewonersvereniging en de gemeente binnenkort gemeente weer om de eventuele meningsverschillen over de evenementenparagraaf in het bestemmingsplan te bespreken.

De fractie van GroenLinks vraagt in de recreatieschappen al jaren om aandacht voor duurzaamheid, ook in het evenementenbeleid op de terreinen van de recreatieschappen.