Albert Gemke, fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht

Voorjaarsnota: duurzaamheid, jongeren, sociaal, cultuur

Onze fractie buigt zich de komende maand over de voorjaarsnota. Zware kost maar belangrijk. In de voorjaarsnota staan de hoofdlijnen vastgelegd voor het beleid en de financiën voor de komende jaren.

Als coalitiepartij hebben wij onze verantwoordelijkheid hierin en vooral op de beleidsterreinen van onze wethouder Linda van Dort.

Wij toetsen deze voorjaarsnota vooral op de beleidsterreinen duurzaamheid, op cultuur, op jongeren en op sociale zaken waarin de mensen die buiten de boot dreigen te vallen onze steun hebben. Uiteraard zijn er meerdere beleidsterreinen maar dit zijn bij deze voorjaarsnota voor ons de speerpunten.

Wat duurzaamheid betreft zullen we net als vorig jaar aandringen op concrete maatregelen. Vorig jaar hebben we ingezet om het college te bewegen om bij nieuwbouw z.g. NOM (Nul Op de Meter) woningen te eisen. De scepsis van de gemeenteraad toen is vanwege onze inzet inmiddels omgeslagen naar voorzichtig enthousiasme. Maar wij vinden dat bij lange na nog niet genoeg.

Op het gebied van cultuur zullen wij de verbindende rol hiervan tussen onze bewoners benadrukken door hiervoor in samenspraak met mensen uit het ‘veld’ concrete voorstellen te formuleren. Voor wat betreft jongeren, die zijn in bijna alle beleidsterreinen onderbelicht, behalve in openbare orde en sport. Daarom willen we beleid met betrekking tot onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid.

En voor wat betreft sociale zaken: ondanks dat het economisch beter gaat hebben vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving een steun in de rug nodig. Wij willen die steun bieden en zullen alles op alles zetten om ook hier voorstellen voor te doen.

Onze fractie is zeer benieuwd naar uw ideeën en voorstellen. U bent van harte welkom op onze fractiebijeenkomsten.