“ Door de steeds groeiende kloof tussen arm en rijk, verliezen de mensen het vertrouwen in de overheid en de hen besturende "elites". Hierdoor ligt populisme en autocratie op de loer. De overheid moet krachtig de private toeeigening van maatschappelijk kapitaal tegen gaan (topwinsten, overerving van kapitaal), ten behoeve van maatschappelijke doelen en effectieve maatregelen om de klimaatopwarming te stoppen. ”

Van 1998 tot 2018 werkte ik in het onderwijs (docent wiskunde). Nu ben ik met pensioen.
Mijn interesse lag toen al meer landelijk en internationaal. In 2003 kwam ik in Loenersloot wonen. Maar pas in 2010 ben ik bij GroenLinks-Breukelen gaan kijken. Dat was net in een heel moeilijke periode voor de afdeling hier (tijdens de fusie waaruit de grote gemeente Stichtse Vecht uit voortkwam).
Enige tijd later (2013) werd ik voor het afdelingsbestuur gevraagd als penningmeester. Dat ben ik nog steeds. In de afdeling lag de nadruk helaas heel erg op de gemeentepolitiek. Aanvankelijk was was de gemeentelijke politiek te duister voor me, en had niet mijn interesse. Maar de laatste jaren vind ik dit ook interessanter worden.
Desondanks ligt mijn hoofdinteresse op de toenemende kloof tussen arm en rijk in de wereld, die ook een groot gevaar voor de democratie betekent (Piketty). Het populisme en de opkomst van steeds meer autocratische leiders in de wereld, en de grote groepen van de bevolking die dat steunen.
Daarnaast het milieu: de steeds sterkere opwarming van de aarde, het smelten van de ijskap, de uitputting en vergiftiging van de aarde, uitsterven van insecten, verstoring van het biologisch evenwicht en de biologische diversiteit, vind ik een zeer groot probleem.
Ik ben heel blij dat GroenLinks in Nederland in beide het voortouw neemt om dit aan te pakken.