GroenLinks wil:

  • een verdere beperking van het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk heeft een grote impact op het welzijn van dieren
  • dat in kinderboerderijen het welzijn van dieren centraal staat: dieren moeten zich daar op natuurlijke wijze kunnen gedragen
  • dat de gemeente erop toeziet dat kinderboerderijen beschikken over professionele toezichthouders of dierenverzorgers
  • géén megastallen in Stichtse Vecht. Ze zijn slecht voor het welzijn van dieren, voor de kwaliteit van het milieu en voor de concurrentiepositie van kleinschaliger boeren
  • een diervriendelijk consumptiebeleid onder ambtenaren en gemeentelijke diensten. We moedigen het gebruik van biologische en vegetarische producten aan
  • dat de gemeente het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen beperkt en ontmoedigt, niet alleen bij de onderhoudsdiensten, maar ook bij de inwoners
  • dat de gemeente de biodiversiteit bevordert, bijvoorbeeld door afwisselende aanplant in de openbare ruimte en de aanleg van bijenlinten door de gehele gemeente
  • voldoende uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden, rekening houdend met de natuurwaarde van gebieden en hygiëne voor mensen en kinderen
  • dat de gemeente bevordert dat er schuilmogelijkheden zijn voor dieren zoals bomen, hagen of stallen
  • dat de gemeente afspraken maakt met buurgemeentes over samenwerking met betrekking tot dierenopvang