GroenLinks wil geen wachtlijsten in de Jeugd-GGZ en meer zorg in de wijk en verder:

  • dat de gemeente vanuit wijkteams een actieve rol inneemt naar ouderen, in het bijzonder wanneer extra zorg zich aandient, bijvoorbeeld bij dementie
  • dat binnen de wijkteams gespecialiseerde (geriatrische) kennis aanwezig is
  • dat het mantelzorgcompliment vervangen wordt door gerichte ondersteuning van  mantelzorgers. Liever ziet GroenLinks maatwerk in de vorm van begeleiding, coaching, training en taakverlichting
  • dat de gemeente zich inzet voor het terugdringen van eenzaamheid. 'Welzijn op recept' is één van de goede initiatieven

GroenLinks vraagt ook in het zorgbeleid extra aandacht voor kinderen en jongeren en wil:

  • dat wachtlijsten voor de Jeugd-GGZ tot het verleden behoren
  • dat de gemeente tot die tijd goed en transparant stuurt op de wachtlijsten: kinderen en jongeren krijgen binnen twee weken de goede geestelijke gezondheidszorg
  • dat er specialistische kennis aanwezig is binnen de wijkteams voor de Jeugd-GGZ-indicatiestelling voor jongeren
  • dat er korte lijnen zijn tussen wijkteam en de 1ste lijnhulpverleners (huisarts)
  • cliënttevredenheidsonderzoeken zijn prima, maar GroenLinks wil meer aandacht voor de negatieve bevindingen
  • dat de gemeente de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang aangrijpt om de kwaliteit en de spreiding van kinderopvang binnen de gemeente te optimaliseren