Gisteren werd in de gemeenteraad gestemd over het nieuwe bestemmingsplan voor de Westbroekse Binnenweg 86-88. Volgens de coalitie partijen is het bouwen van vier villa’s en een zonneveld in privé-beheer in de polder géén probleem en in het belang van de omwonenden en de gemeente Stichtse Vecht. Waren D66 en Streekbelangen eerder kritisch op het gebrek aan participatie van bewoners en het waarborgen van een eerlijke energie transitie, toch stemden ze uiteindelijk in met het plan - dat vooral door VVD en Lokaal Liberaal werd gesteund - zonder wijzigingen of voorwaarden.

GroenLinks SV is uitermate kritisch op dit plan en stemde tegen het besluit. Dit plan strookt niet met de behoeften in onze gemeente: het biedt geen oplossing voor het (huur)woningentekort en het draagt niet bij aan een energietransitie waarin de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. Daarnaast is onze fractie niet te spreken over de besluitvorming: geen participatie van bewoners en het negeren van bestaande besluiten en bestemmingsplannen. Dit is geen goed voorbeeld van transparante en eerlijke besluitvorming.