Onze speerpunten in Stichtse Vecht (67.000 inwoners)

Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, maar zoals ook elders is hier de afgelopen jaren de kloof tussen arm en rijk groter geworden. De komende jaren zet de fractie zich keihard in om deze tweedeling kleiner te maken. Daarnaast maken we ons sterk voor onze andere speerpunten: goed en betaalbaar wonen, een rechtvaardige verdeling van de klimaatkosten, een prettige leefomgeving voor iedereen, een sociale gemeente die de inwoners dient, eerlijke zorg, een groene economie en méér cultuur.

Daarbij zoeken we samenwerking en solidariteit in de raad, maar ook met de inwoners, want samen komen we verder.

Om te kunnen gedijen in de soms turbulente politieke cultuur in Stichtse Vecht zoeken we een allround bestuurder.

Wat verwachten wij van onze wethouder?

 • werkt nauw samen met de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks;
 • draagt bij aan inhoudelijke ontwikkeling van het gedachtegoed van de GroenLinks-fractie;
 • is een open en transparante communicator in heldere taal richting inwoners, gemeenteraad, leden en sympathisanten;
 • staat middenin de samenleving en heeft oog en oor voor de diversiteit van inwoners, met name voor de kwetsbare groepen;  
 • is besluitvaardig, initiatiefrijk, toont daadkracht en creativiteit;
 • heeft strategisch inzicht en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden en politieke voelsprieten;
 • is vasthoudend en heeft een goed oog voor draagvlak en maatschappelijke effectiviteit;
 • heeft kennis en begrip van verschillende beleidsterreinen en is in staat om zich snel nieuwe onderwerpen eigen te maken en deze om te zetten in concreet beleid;
 • is een aansprekende en innemende persoonlijkheid;
 • toont leiderschap, bestuurlijk inzicht, persoonlijke moed en integriteit;
 • is flexibel, gedisciplineerd en bestand tegen grote (werk)druk;
 • beschikt over overtuigingskracht en capaciteit om brede steun voor zijn/haar plannen te verwerven.

Aanmelding

Interesse? Stuur uw motivatiebrief met cv vóór 8 maart naar de voorzitter van de kandidatencommissie, Joke van den Kieboom via communicatie.stichtsevecht@groenlinks.nl.

De verkennende en selectiegesprekken vinden plaats in de ochtenden van 10 en 11 maart in Maarssen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de kandidatencommissie.