GroenLinks Stichtse Vecht wil logistieke hub aan de A2

GroenLinks Stichtse Vecht stelt onderzoek voor naar een slimme oplossing voor zwaar verkeer in de dorpskernen: een logistieke hub aan de A2. Een logistieke hub is een plek waar vrachtwagens goederen naartoe brengen, waarna deze via kleinere elektrische voertuigen of de vrachtfiets naar de bestemming in de kernen van Stichtse Vecht worden gebracht. Zo’n hub  heeft als doel om de verkeersstromen van zwaar verkeer binnen de dorpskernen van Stichtse Vecht sterk te verminderen.

Neem Breukelen als voorbeeld

Al jaren is de verkeerssituatie in Breukelen rond de Brugstraat, het Zandpad en de Scheendijk onderwerp van discussie. Vrachtwagens, bestelbussen en landbouwvoertuigen zorgen voor (milieu-)overlast, files en onveilige verkeerssituaties. De huidige ideeën om overlast van dit verkeer te verminderen, bestaan vooral uit verkeerstechnische maatregelen: van een tweede Vechtbrug, betonblokken/palen (recent in de Brugstraat) tot regulering (bijvoorbeeld autoluw/autovrij maken van het Zandpad).GroenLinks Stichtse Vecht wil een duurzame oplossing om de problemen bij de bron aan te pakken en vraagt het college de mogelijkheden van een logistieke hub aan de A2 te onderzoeken.

 

Leefomgeving en lokale economie gaan hand in hand

Raadslid GroenLinks Gertjan Verstoep:

“Het is zaak om uit de reflex van verkeerstechnische oplossingen te komen en verder te kijken naar slimme innovatieve oplossingen. Andere gemeenten hebben al succesvolle logistieke hubs langs de snelweg om vrachtverkeer in het centrum te verminderen. Daarnaast durf ik te stellen dat een logistieke hub niet alleen de leefomgeving van dorpskernen verbetert maar ook een positief effect zal hebben op het vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven. Wij kiezen voor een toekomstbestendig Stichtse Vecht: duurzaam en fijn wonen voor de volgende generaties”.