GroenLinks Stichtse Vecht zet de lokale economie op de agenda

GroenLinks heeft in de commissievergadering van afgelopen dinsdag 5 juni de lokale economie stevig op de agenda gezet. Samen met Douwe van der Wal van de PVDA heeft  Gertjan Verstoep van GroenLinks het initiatief genomen om een verdiepende verkenning van het onderwerp lokale economie in gang te zetten. Alle partijen stemden in met dit voorstel.

In een aantal verkennende sessies gaan raads- en commissieleden kijken naar de mogelijkheden om de economie van Stichtse Vecht een impuls te geven. Uiteraard gaan we ‘ondernemend Stichtse Vecht’ hierbij nadrukkelijk betrekken.

GroenLinks-raadslid Gertjan Verstoep:

“We zijn er trots op dat alle partijen deze stap gaan zetten, samen zetten we de schouders onder de economische motor van Stichtse Vecht. Dit was ook ons doel: de andere politieke partijen uitnodigen om samen te bouwen aan de lokale economie.”

De lokale economie is ontzettend belangrijk: het raakt de leefbaarheid van onze gemeente. Denk aan banen, meer bedrijvigheid, verbindingen met het onderwijs, voldoende huisvesting en een goede infrastructuur. Ook biedt het versterken van de lokale economie kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Genoeg redenen dus voor GroenLinks Stichtse Vecht om bij de start van deze raadsperiode het onderwerp lokale economie stevig te agenderen.

Wil je meedoen met GroenLinks Stichtse Vecht? Dat kan. Verandering komt van ons. Van al de kleinere en grotere dingen die we samen doen. Stuur een mail naar communicatie.stichtsevecht@groenlinks.nl