Dat betekent dat de gemeente op zoek gaat naar locaties waar voor minimaal 1 en bij voorkeur 2 tot 3 kleine wooneenheden of kinderwoongroepen waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Op basis van dit onderzoek gaat de gemeente contact opnemen met het NIDOS om deze opvanglocaties daadwerkelijk te realiseren.