Langetermijndoelen

Het Coalitieakkoord straalt positiviteit uit, en vertrouwen naar de toekomst. Dat is mooi. Er staan goeie dingen in, en zaken waar ook wij voor staan, zoals het meer betrekken van jongeren bij de politiek. Maar waar het volgens ons op aan komt, en wat wij vooralsnog missen is een Uitvoeringsagenda, en meer nog: een Visie op de Langere Termijn.:

  • Waar willen we als gemeente, naar toe, en waar willen wij als Stichtse Vecht staan over 5, 10 of 20 jaar?
  • Hoeveel Sociale Huurwoningen willen we dan extra gebouwd en gerealiseerd hebben? Hoeveel zorg gaan we dan leveren? Hoeveel duurzame energie willen we dan zelf opwekken?
  • Waar staan we dan met de deeleconomie, en hoe klimaatbestendig zijn we dan?

Het is mooi dat het College extra aandacht wil geven aan diverse doelgroepen in de samenleving, zoals jongeren en de LHBTIQ+ gemeenschap, maar hoe vertaalt dit zich in concrete doelen en maatregelen? En zijn wij als gemeente voldoende toegerust en voorbereid op de dubbele vergrijzing die er aan zit te komen? We hebben te maken met Energiearmoede, Problemen in de zorg, en Woningnood. Wat gaat het College doen om die problemen aan te pakken, en wat zijn dan de concrete doelen en stappen voor de komende vijf jaar?

Uitvoeringsagenda

Daarnaast hebben wij – evenals andere partijen – zorgen over de uitvoeringscapaciteit. Wij horen en begrijpen dat de nieuwe coalitie streeft naar een betere balans tussen financiën, ambities en uitvoeringscapaciteit. Maar wij fronsen toch de wenkbrauwen als we lezen dat het College de komende twee jaar niet alleen beleidsarm, maar ook uitvoeringsarm wil doorbrengen, en dat veel taken nu tijdelijk worden stilgelegd of gepauzeerd:

  • Zoals bijvoorbeeld het toekennen van Huishoudelijke hulp in het kader van de WMO.
  • Het is mooi dat de coalitie het mantelzorgcompliment in ere wil herstellen, maar als dit ten koste gaat van huishoudelijke hulp is het de vraag wie daar mee gediend zijn.
  • Daarnaast hebben wij veel moeite met het uitbesteden van bouwprojecten aan project ontwikkelaars. Wij denken dat de gemeente altijd stevig grip moet houden op het bouwproces, zowel vóór als tijdens het bouwproject.

Wij realiseren ons dat niet alles kan, en dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Maar in plaats van het werk stil te leggen pleiten wij voor een andere manier van werken: minder vinkjes, en meer contact met de mensen. Het is belangrijk dat de Gemeente weer een gezicht krijgt voor haar inwoners.

Samenvattend

De intenties van het voorliggende coalitieakkoord zijn goed. Maar we kijken met belangstelling naar de uitwerking van al deze doelen en ambities. Waar mogelijk zullen we deze constructief ondersteunen, en waar nodig, kritisch blijven volgen.