Meldpunt omgeving Stichtse Vecht.jpg
Meldpunt omgeving Stichtse Vecht.jpg

Ruim 15.000 meldingen van vuurwerkoverlast

Stichtse Vecht, 28 december 2018
Sinds het meldpunt vuurwerkoverlast zaterdag online ging, zijn er landelijk meer dan 15.000 meldingen over vuurwerkoverlast binnengekomen, waarvan 68 uit Stichtse Vecht. Een groot deel van de meldingen gaat over ‘irritant knalvuurwerk’ dat al sinds begin december in verschillende supermarkten te koop is. Ook klagen veel mensen over de overlast door vuurwerkbommen, die prullenbakken en vuilcontainers opblazen.
 

Opvallend veel klachten gaan over overlast door ‘supermarktvuurwerk’ dat al sinds begin december in de schappen ligt van onder andere de Aldi, de Lidl en de Action. Het vuurwerk dat in de supermarkten ligt is categorie 1-vuurwerk dat het hele jaar door legaal verkocht mag worden. Het is voornamelijk knalvuurwerk als luchthuilers, voetzoekers en knetterballen. Zwaarder vuurwerk mag pas vanaf 28 december worden verkocht.
Het meldpunt vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Stichtse Vecht. Vorig jaar kwamen er in twee weken tijd ruim 89.000 vuurwerkklachten binnen, dat was een stijging van 18.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Twee jaar geleden had zich juist een daling van de overlast ingezet, vanwege het instellen van vuurwerkvrije zones in veel gemeenten en het beperken van de afsteektijden op Oudejaarsdag.
Met het meldpunt willen de iniatiefnemers in kaart brengen hoe groot de overlast door vuurwerk is. “Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro's aan schade aangericht door vuurwerk en hebben er duizenden mensen last van”, zegt raadslid Piet Paul van GroenLinks Stichtse Vecht. “We gebruiken de meldingen om te pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. De beste oplossing is om vuurwerk alleen nog door professionals af te laten steken, dan zijn we af van de overlast, schade en ongelukken.”
-----------------------------
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Piet Paul, 06-20978205