Huis-aan-Huis gesprekken voeren, flyers rondbrengen en banners ophangen. Dat zijn van die activiteiten voor de verkiezingen. Gesprekken voeren om te horen wat  er bij de inwoners leeft en om onze speerpunten te bespreken met de inwoners van alle kernen. Hieronder een kleine impressie met foto's van deze activiteiten met een deel van de mensen die afgelopen weekend in touw was. Ook de komende 3 weken gaat dat nog even door.

 

Banner Zandweg-Oostwaard

Hier wordt een banner opgehangen met de tekst "Gezond wonen voor de buren van de Zuilense Ring". Maximum snelheid op de Zuilense Ring 80 km per uur.

In Oud-Zuilen en de Maarssense wijken Zandweg-Oostwaard en Opburen werden gesprekken gevoerd en flyers bezorgd.

Oud-Zuilen
Oud-Zuilen
Marja en Matteo
Marja en Matteo flyeren en voeren gesprekken met inwoners

Flyeren en Huis-aan-Huis gesprekken in Reigerskamp, Maarssenbroek.

Start van het Breukelse team Flyeren en Huis-aan-huis in Breukelen noord. Er werden diverse mooie gesprekken gevoerd. 

Huis-aan-Huis in Breukelen noord
Start team Breukelen zaterdag 26 februari in zonnig Breukelen noord