Startbijeenkomst Routekaart klimaatneutraal.

Startbijeenkomst Routekaart klimaatneutraal. Nog 12 jaar te gaan!

In 2030 wil gemeente Stichtse Vecht klimaatneutraal zijn. Dat is al over 12 jaar. Dit betekent dat op het grondgebied van onze gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. We zijn dan energieneutraal. Op 15 november organiseerde de gemeente een startbijeenkomst. Want hoe gaan we deze ambitie halen? GroenLinks Stichtse Vecht gaat ervoor en was natuurlijk aanwezig. Daarnaast alleen Lokaal Liberaal, terwijl de rest van de politieke partijen ontbrak.

Omdat de gemeente deze ambitie nooit alleen kan halen, was voor de startbijeenkomst iedereen uitgenodigd: inwoners, bedrijven en organisaties als woningcorporaties, LTO, waterschappen, provincie, NMU, de politiek en bewoners van de buitenplaatsen. In een goed georganiseerde, enthousiasmerende bijeenkomst in het Breukelse Boom en Bosch leek iedereen het eens: we moeten eerst het laaghangende fruit plukken, er zullen heilige huisjes om moeten, iedereen moet meedoen, het is topsport de komende jaren en natuurlijk gaat het om  heel veel geld.

'Het gaat om de ambitie! Het mag ook 2032 worden'

Van de ongeveer 60 aanwezigen was er slechts één persoon, die nu al zei dat we dit nooit zullen kunnen halen!  ‘Het is een ambitie’, zei wethouder Linda van Dort, ‘en het mag ook  2032 worden, maar we gaan het halen’. Men maakte elkaar enthousiast en er werden vele contacten gelegd. Want iedereen was op zoek naar informatie: Is een warmtepomp wat voor mij?  Hoe zit het met de dakpannen met zonnecellen? Kan  ik ergens een lening afsluiten voor maatregelen op mijn bedrijf? Hoe vind ik mijn weg naar de aanbieders van zonnepanelen? Kan ik me bij een initiatief aansluiten? Men daagde elkaar onderling uit: ‘En waar vind jij dan dat er windmolens moeten komen?'  'Een weiland met zonnepanelen, toch  niet langs de Vecht?'  'Wat denk je dat dat kost, al mijn bedrijfsauto’s op elektriciteit?' Iedereen deed mee aan het klimaatspel, waarbij de deelnemers gezamenlijk de inzet bespraken om de ambitie te halen. De één vond dat er te veel van het bedrijfsleven gevraagd werd, de ander bepleitte een stop op dieselauto’s, terwijl men vond dat ook het energieneutraal maken van alle woningen en biomassa van de buitenplaatsen een bijdrage konden leveren. De tongen werden al losser en losser. Gaandeweg de avond vond  men elkaar meer en meer.

NOM is niet alleen Nul Op de Meter, maar ook 'Neem Ons Mee!'

Conclusie: we gaan het doen. Er zijn talloze mogelijkheden om als Stichtse Vecht klimaatneutraal te zijn in 2030. Er wordt al veel gedaan. Maar bovenal  is iedereen op zoek naar informatie: een website, best practices, wie is er mee bezig? Naar de gemeente wordt vooral gekeken als aanjager en de instantie die de mensen bij elkaar brengt. Dus gemeente: NOM is niet alleen Nul Op de Meter, maar ook 'Neem Ons Mee!'