In ons programma vertellen wij over onze plannen. Wil je ons hele programma lezen, ga dan terug naar Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Voorbeeld Tiny House
Voorbeeld van een Tiny House

#1. DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Iedereen in onze gemeente moet een goede en betaalbare woning kunnen vinden. Er moet meer gebouwd worden in onze gemeente. 

 • We moeten meer nieuwe huizen bouwen vooral voor inwoners met lage- en middeninkomens (tenminste 30% sociale huurhuizen en tenminste 30% middensegment huizen).
 • Aanmoedigen van andere woonvormen zoals wooncoöperaties en Tiny Houses.
 • Leegstaande bedrijfspanden en kantoren ombouwen naar appartementen.
 • In kleine kernen op kleine schaal bijbouwen om levendige dorpen en kernen te behouden.
 • Bouwen liefst in houtbouw. Het bouwen gaat dan sneller. Minder CO2 uitstoot en beter voor het klimaat.

Houtbouw stimuleren: Voor bouwen in hout hoeft er geen bouwstop te zijn. GroenLinks ziet kansen voor het geplande buurthuis in Vreeland en de nieuwbouw van de basisscholen in Maarssen-dorp. In het land zijn veel goede voorbeelden: Het hoofd­kantoor van Triodos is bijvoorbeeld grotendeels van hout.

#2. KLIMAAT & DUURZAAMHEID: IEDEREEN DOET MEE

Stichtse Vecht moet in 2040 klimaatneutraal zijn. Klimaat en duurzaamheid voor alle inwoners haalbaar en betaalbaar. Stichtse Vecht wordt een echt groene gemeente die bestand is tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Wij willen:

 • Energie-armoede voorkomen. Iedereen moet zijn huis kunnen isoleren en verduurzamen.
 • Energieloketten en energiecoaches die inwoners helpen bij verduurzaming.
 • Duurzaam groenonderhoud. Het stimuleren van groene daken en groene tuinen.
 • Meer mogelijkheden voor biologisch boeren. Duurzaam beheer van privé landgoederen.
 • Zonnepanelen op gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en op scholen.
 • Zonnepanelen op geluidswallen.  
 • Windmolens alleen als het past in het landschap en als er geen overlast is.

Tegelwippen: Alle inwoners van Stichtse Vecht kunnen samen 14 hectare groen aanleggen door tegels in groen te veranderen. Dit helpt enorm bij  wateroverlast en extreme hitte. Buurten en kernen kunnen dit samen doen. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door buurten en kernen 'groener' te maken.

Zonnepanelen Postcoderoos project Breukelen, foto 2030.nu
Zonnepanelen Breukelen postcoderoos project Woudenberg 2030.nu
Molenpolder bij Maarssen
Molenpolder bij Maarssen

#3. PRETTIG WONEN EN LEVEN VOOR IEDEREEN

GroenLinks wil dat Stichtse Vecht een fijne, veilige, groene en toekomstbestendige plek is om te leven en te werken:  

 • Meer groene school- en speeltuinen.
 • Meer aandacht voor de belangen van de natuur in de gemeente.
 • Meer ruimte maken voor de fiets.
 • Meer openbaar vervoer. Duurzaam en veilig verkeer door lagere snelheden voor de auto.
 • Overkappen van de A2 en/ of de Zuilense Ring. Er komt dan ruimte voor nieuwe woningen, recreatie en hernieuwbare energieopwekking. Minder geluidsoverlast en gezondere lucht.
 • We willen minder geluidsoverlast van Schiphol.
 • Vuurwerkverbod met Oud & Nieuw.

Speeltuinen: De aanleg van natuurspeeltuinen aanmoedigen. Dit is beter dan jaren wachten totdat de buurt aan de beurt is voor peperdure speeltoestellen.

#4. BETER CONTACT TUSSEN GEMEENTE EN INWONERS

GroenLinks zet zich in voor een stabiel, transparant en betrouwbaar gemeentebestuur dat haar inwoners met respect en vertrouwen behandelt:

 • De inwoner moet centraal staan.  Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren gaan regelmatig in gesprek met inwoners.
 • De gemeente moet goed toegankelijk zijn voor vragen van alle inwoners. GroenLinks wil een fysiek loket (naast de website en telefoon).
 • Folders en brieven worden in heldere en begrijpelijke taal geschreven. De gemeente heeft begrip voor de persoonlijke omstandigheden van mensen.
 • Voortzetting van het project “slim vertrouwen”. Bij de hulp aan inwoners wordt rekening gehouden met hun persoonlijke situatie. Straffen is niet de norm, maar de individuele uitzondering.
 • Inwoners, ambtenaren en hulpverleners gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Fysiek spreekuur gemeente. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over hun buurt. De ambtenaar als vraagbaak. Het spreekuur is voor de ambtenaar ook een kans om informatie te krijgen uit de buurt. Bijvoorbeeld de herinrichting van de omgeving van Winkelcentrum Breukelen-Noord.

Gemeentehuis Goudestein
Buitenplaats Goudestein gezien vanaf de Vecht, Maarssen
Fort Maarssenveen cultuur voor iedereen
Fort Maarssenveen een sociale gemeente voor iedereen

#5. STICHTSE VECHT IS EEN SOCIALE GEMEENTE WAARIN IEDEREEN MEETELT EN MEE KAN DOEN. GroenLinks wil dat Stichtse Vecht een sociale gemeente is. ‘Samen sterk’ Iedereen doet mee. Iedereen telt mee.

 • Iedereen heeft meerwaarde in onze gemeente. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen. 
 • De gemeente gaat serieus aan de slag met het Regenboogakkoord zodat ook alle LHBTI+’ers zich thuis voelen in onze gemeente.
 • Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten voldoende plek hebben voor ontmoeting en activiteiten. Dorpshuizen, wijkcentra en bibliotheken zorgen ervoor dat inwoners dichtbij kunnen ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen.
 • Alle inwoners, ook de kwetsbare en eenzame, moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben, waarbij preventie het uitgangspunt is. Om de zorg betaalbaar te houden, moet gekeken worden naar wat mensen zelf bij kunnen dragen.
 • We zorgen er samen voor dat de gemeente ook een fijne plek blijft om te wonen.  
 • Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen begeleiding. Hulp naar passend werk door de eigen sociale werkplaats. We willen een proef doen met een basisinkomen.

Extra aandacht vrijwilligers: Vrijwilligers zijn belangrijk voor een sociale gemeente. GroenLinks wil extra aandacht voor de vele vrijwilligers die zich inzetten. Zoals  mantelzorgers, taalmaatjes, energiecoaches en bij sportverenigingen.

 

 6. RUIM BAAN VOOR EEN GROENE ECONOMIE

GroenLinks wil een lokale economie die duurzaam en circulair is. Volop kansen voor onze lokale ondernemers. Koop lokaal, koop groen!

 • Als Fair Trade gemeente kopen we circulair en duurzaam in.  
 • We stimuleren hergebruik. Op de nieuwe afvalwerf richten we een plek in voor herbruikbare materialen en voor reparatie.
 • Bij het verlenen van vergunningen aan lokale ondernemers wordt duurzaamheid als criterium opgenomen. De gemeente denkt hierin actief mee.  
 • Fietsen, lopen en reizen met het openbaar vervoer worden aangemoedigd.  
 • We moedigen bedrijven aan een bijdrage te leveren aan een duurzame gemeente. Bijvoorbeeld: samen opwekken van duurzame energie.
 • GroenLinks kiest voor kleinschalig, duurzaam toerisme. We willen kleinschalig en duurzaam recreatie- ondernemerschap.   

Zichtbaarheid erfgoed: Wij willen  kleine culturele evenementen. Zoals  het optreden van toneelgroep Maarssen 32 op de Ridderhofstad Gunterstein in 2019.

GroenLinks promotie fiets
Ruim baan voor een groene economie
Kunst op Fort Maarsseveen
Kunst op Fort Maarsseveen

#7.  CULTUUR IS ER VOOR IEDEREEN

GroenLinks wil een bruisend cultureel aanbod

 • Er moeten meer ruimtes komen voor verenigingen om te kunnen oefenen en voor optredens. De gemeente moet helpen door meer locaties beschikbaar te stellen en door subsidies voor meerdere jaren te verstrekken.
 • We willen een digitale activiteitenagenda. Digitale borden in elke kern.
 • De gemeente maakt gebruik van lokale kunstenaars en artiesten. Voor hun diensten wordt een eerlijke prijs betaald. 

Cultuur parade: Organiseer jaarlijks een ‘Parade’ van eigen bodem. Inwoners kunnen zien wat er aan cultureel aanbod is in Stichtse Vecht en waar ze aan mee kunnen doen.