Er wordt door het Rijk gewerkt aan een herinrichting van het luchtruim. De verwachting is dat deze in 2025 of 2026 gepubliceerd zal worden. Een onderdeel daarvan is het toevoegen van een nieuwe vliegroute van en naar Schiphol. Deze route komt mogelijk boven de provincie Utrecht te liggen. Daar ligt nu geen route omdat boven een groot deel van Noord-Brabant militair luchtruim zit. Dat zou met de herinrichting veranderen.

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over de mogelijke 4de route. De inwonersgroep ‘Stop de 4de aanvliegroute!’ heeft inmiddels een petitie gestart. En via deze petitie: 'Krimp de luchtvaart' steun je samen met 1,5 miljoen anderen de oproep om de luchtvaart in te krimpen. GroenLinks sluit zich daarbij aan en roept ook inwoners van Stichtse Vecht op deze petities te tekenen. 

De afgelopen jaren heeft GroenLinks Provincie Utrecht vaker kritische vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Hierdoor heeft de provincie nu een stevigere positie ingenomen richting het Rijk als het gaat om de overlast van vluchten in Utrecht en de mogelijke 4de route.

4de vliegroute Schiphol

Bovenstaande kaart toont een inschatting van de route op basis van uitspraken in stukken van het ministerie. Of het klopt om een rechte liniaal over de plattegrond van Nederland als uitgangspunt te nemen is nog maar de vraag, want het zou ook zo kunnen zijn dat er een kromming in de route komt.

In het gebied vóór het denkbeeldige aanvliegpunt zal de overlast waarschijnlijk ook flink toenemen, omdat de vliegtuigen zich op het naderingspunt gaan richten en daar ongeveer op 2300-2100 meter hoogte moeten vliegen. Hier gaat dan het echter nog niet om één route.